Vanaf juli volgend jaar moeten aannemers zich verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Die plicht gel...

Vanaf juli volgend jaar moeten aannemers zich verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Die plicht geldt alleen voor werken aan woningen of appartementen waarbij je een beroep moet doen op een architect. De verzekering moet bovendien enkel de schade dekken die verband houdt met de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de winddichte ruwbouw. Je aannemer moet je een attest bezorgen waaruit blijkt dat hij verzekerd is. Als je een lening afsluit bij de bank moet jij dit verzekeringsattest aan je bank bezorgen.ANNEMIE GODDEFROY