Als u uw jaarlijkse brand- of autoverzekering wilt opzeggen, moet u een opzegtermijn van drie maanden respecteren. En wanneer komt u op het idee om van verzekeraar te veranderen? Juist, wanneer het vervaldagbericht in uw bus valt met een uitnodiging om uw polis voor het volgende jaar te betalen. "Weer een jaar wachten!" hoor ik u gefrustreerd klagen.
...

Als u uw jaarlijkse brand- of autoverzekering wilt opzeggen, moet u een opzegtermijn van drie maanden respecteren. En wanneer komt u op het idee om van verzekeraar te veranderen? Juist, wanneer het vervaldagbericht in uw bus valt met een uitnodiging om uw polis voor het volgende jaar te betalen. "Weer een jaar wachten!" hoor ik u gefrustreerd klagen. Regelmatig verhogen (heel soms verlagen) verzekeraars hun tarieven. Als uw verzekeraar zo'n tariefwijziging doorvoert, kunt u wél uw contract opzeggen. Maar opgelet: het moet wel om een echte tariefverhoging gaan, geen loutere indexatie. Als verzekeraars hun tarieven bijsturen, moeten ze de klant uitdrukkelijk verwittigen. Volgens de wet kan dat op twee manieren: * De verzekeraar stuurt u vier maanden voor de vervaldag een bericht waarin hij een tariefverhoging aankondigt en vermeldt er uitdrukkelijk bij dat u binnen de maand uw contract kunt opzeggen. * De verzekeraar verwittigt u later en moet u dan drie maanden de tijd geven om uw contract op te zeggen. Die verwittiging van tariefverhoging staat dan meestal op het vervaldagbericht, maar niet altijd prominent of vaak in kleine lettertjes. En dus riskeert u erover te kijken omdat u alleen op de uitnodiging tot betaling hebt gelet! TIP. "Betaal daarom niet meteen als u van verzekeraar wilt veranderen", zegt de ombudsman verzekeringen. "Want als u betaalt, wordt dit door de verzekeraars vaak als een stilzwijgende aanvaarding van de nieuwe premie aanzien. Meld in de opzegbrief dat u uw contract opzegt op basis van de premieverhoging." Het is trouwens niet zo dat u niet meer gedekt bent na het verstrijken van de vervaldag. Om een dekking van een lopende verzekering te schorsen, moet de verzekeraar eerst een ingebrekestelling versturen. U blijft in principe gedekt tot de datum die in de ingebrekestelling staat vermeld. Om bijkomende invorderingsproblemen te voorkomen, is het wel aangewezen zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen en deze kenbaar te maken aan uw verzekeraar. Vanaf zo'n vervaldagbericht met kennisgeving van tariefverhoging hebt u dus nog drie maanden de tijd om uw contract op te zeggen. Dat kan op drie manieren: * per aangetekende brief * door overhandiging van een opzegbrief tegen ontvangstbewijs * met een deurwaardersexploot. TIP. Richt u rechtstreeks tot uw verzekeraar, niet tot uw makelaar, want dat is een tussenpersoon. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Ombudsman Verzekeringen: www.ombudsman.as, ? 02 547 58 71. U kunt er ook een klacht indienen bij geschillen, o.a. omtrent de opzeg.Filip Godelaine