"In het skelet wordt voortdurend botweefsel aangemaakt en afgebroken, ons hele leven lang. Voor de aanmaak van nieuw, stevig bot zijn drie zaken essentieel: een gezonde voeding met voldoende calcium, voldoende buiten komen zodat de huid vitamine D aanmaakt dat nodig is om calcium op te nemen én lichaamsbeweging. Tot rond de leeftijd van 27 jaar wordt er meer bot opgebouwd dan afgebroken. Tot rond de leeftijd van 45 jaar wordt deze piekbotmassa behouden. Daarna slaat het evenwicht...

"In het skelet wordt voortdurend botweefsel aangemaakt en afgebroken, ons hele leven lang. Voor de aanmaak van nieuw, stevig bot zijn drie zaken essentieel: een gezonde voeding met voldoende calcium, voldoende buiten komen zodat de huid vitamine D aanmaakt dat nodig is om calcium op te nemen én lichaamsbeweging. Tot rond de leeftijd van 27 jaar wordt er meer bot opgebouwd dan afgebroken. Tot rond de leeftijd van 45 jaar wordt deze piekbotmassa behouden. Daarna slaat het evenwicht om en wordt er meer bot afgebroken dan aangemaakt. Erg belangrijk is dus om tijdens de jeugd een zo groot mogelijke piekbotmassa op te bouwen zodat we later minder snel broze botten hebben. Bij osteoporose gebeurt de botafbraak versneld waardoor het bot broos wordt. Heup- en polsbreuken zijn een frequent gevolg, maar ook de wervels kunnen vooraan inzakken, zodat de persoon in kwestie krimpt en meer en meer voorovergebogen gaat lopen. Dat kan zelfs gewoon gebeuren door iets zwaars op te heffen. Het nakomen van gezonde leefregels kan osteoporose helaas niet altijd voorkomen. Dan komt het erop aan tijdig een doeltreffende behandeling te starten. De behandelingen die nu voorhanden zijn kunnen immers alleen de botafbraak verminderen, maar het bot nog niet terug opbouwen. Momenteel wordt wel onderzoek verricht met een geneesmiddel op basis van menselijk parathormoon (een hormoon van de bijschildklier) dat hiertoe wel in staat zou zijn. l bisfosfonaten: die de cellen die het bot afbreken minder actief maken. Er bestaan verschillende soorten die je dagelijks of wekelijks moet nemen of die intraveneus toegediend worden l calcitonines: remmen het botverlies af maar worden vooral gebruikt om de pijn die gepaard gaat met wervelbreuken te verminderen; ze bestaan in spuitjes en neusspray l er bestaat één zogenaamd SERM: een geneesmiddel dat heeft aangetoond het botverlies te remmen en geschikt is voor een bepaalde categorie van vrouwen. l calcium en vitamine D: worden als aanvullende behandeling gegeven indien een mogelijk tekort bestaat." Met vragen over osteoporose kunt u terecht bij de Belgische Vereniging voor Osteoporosepatiënten, Sint Laureisstraat 85, 2018 Antwerpen, 03 272 52 27 (maan- tot donderdag na 17 uur).Zopas werd de website opgestart: www.osteoporoseinfo.be. Deze site brengt in klare taal alle informatie over botontkalking en richt zich niet enkel tot patiënten, maar tot de hele bevolking.A Leen Baekelandt