Een serviceflat is een tussenoplossing tussen volledig zelfstandig wonen in het eigen huis en een verblijf in het rusthuis. Op deze manier kunnen mensen die nog voldoende zelfredzaam zijn, zo lang mogelijk een zo zelfstandig mogelijk leven leiden.
...