Om de gezondheidsuitgaven binnen te perken te houden, werd de maximumfactuur (MAF) in het leven geroepen. Zodra een gezin een jaarlijks maximum betaald heeft aan medische facturen, hoeft het niets meer te betalen. Voor de inkomensMAF (zie verder) vormen alle personen die op 1 januari van het betreffende jaar op hetzelfde adres wonen, een gezin (dus ook inwonende grootouders, de partner van een volwassen kinderen die inwoont, enz.). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden, en ook alleenstaanden worden als een gezin beschouwd. Voor de sociale MAF wordt het begrip wat minder ruim geïnterpreteerd (zie verder).
...