Een onderhoudscontract, ook wel 'een onderhouds- en reparatiecontract' genoemd, dekt alle door de garage voorziene onderhoudsbeurten (bijvoorbeeld om de 20 000 km), het eventuele tussentijdse onderhoud en de technische herstellingen (vervanging van de batterij, de knalpot...) met inbegrip van werkloon en onderdelen. Het bestaat alleen voor nieuwe voertuigen. Het contract wordt opgesteld tussen de klant en de autofabrikant, eventueel met een garage als tussenpersoon. Zowel particulieren als bedrijven kunnen er gebruik van maken. Er geldt geen leeftijdsgrens en er zijn geen specifieke criteria waaraan u moet voldoen. Het geldt hier natuurlijk wel een contract dat alleen van toepassing is op het vermelde voertuig en op de persoon die het contract ondertekend heeft. Voor bijzondere klanten zoals taximaatschappijen, ziekenwagens en de politie bestaan er speciale prijzen. Het onderhoudscontract vervalt op het einde van zijn looptijd of wanneer u een vooraf bepaald aantal kilometers hebt gereden, maar ook als de auto wordt gestolen of verandert van eigenaar (gratis via een gift of legaat, of tegen betaling via een verkoop) of nog als de klant failliet gaat of overlijdt.
...

Een onderhoudscontract, ook wel 'een onderhouds- en reparatiecontract' genoemd, dekt alle door de garage voorziene onderhoudsbeurten (bijvoorbeeld om de 20 000 km), het eventuele tussentijdse onderhoud en de technische herstellingen (vervanging van de batterij, de knalpot...) met inbegrip van werkloon en onderdelen. Het bestaat alleen voor nieuwe voertuigen. Het contract wordt opgesteld tussen de klant en de autofabrikant, eventueel met een garage als tussenpersoon. Zowel particulieren als bedrijven kunnen er gebruik van maken. Er geldt geen leeftijdsgrens en er zijn geen specifieke criteria waaraan u moet voldoen. Het geldt hier natuurlijk wel een contract dat alleen van toepassing is op het vermelde voertuig en op de persoon die het contract ondertekend heeft. Voor bijzondere klanten zoals taximaatschappijen, ziekenwagens en de politie bestaan er speciale prijzen. Het onderhoudscontract vervalt op het einde van zijn looptijd of wanneer u een vooraf bepaald aantal kilometers hebt gereden, maar ook als de auto wordt gestolen of verandert van eigenaar (gratis via een gift of legaat, of tegen betaling via een verkoop) of nog als de klant failliet gaat of overlijdt. Voor alle onderhoudscontracten gelden twee algemene beperkingen: een bepaalde periode en een bepaald aantal kilometers. Ze worden bij de ondertekening van het contract afgesproken, maar u kunt ze later eventueel laten aanpassen. De formules van de concessiehouders die wij hebben geraadpleegd (Nissan, Renault, Saab en Volvo) geven een maximale dekking van vijf jaar (60 maanden). Het aantal kilometers is meestal beperkt tot 180 000 kilometer, maar gaat bij sommige merken tot 200 000 kilometer. De prijs van een onderhoudscontract hangt vanzelfsprekend af van zijn duur, het type van voertuig en het aantal kilometers. U krijgt een maandelijkse of een driemaandelijkse factuur toegestuurd. Let op: sommige merken eisen contractueel dat u altijd met een bankdomiciliëring betaalt. Prijsvoorbeelden: Een Volvo V40 1.8 (benzine), 4 jaar en een totaal van 100.000 kilometer. Dit contract kost euro 52,78 per maand. Een contract van 50.000 kilometer en 24 maanden kost voor dezelfde auto euro 37,22 per maand. Een Nissan Primera (diesel), 4 jaar en een totaal van 100.000 kilometer: euro 47,34 per maand. Dezelfde auto met 50.000 kilometer, gespreid over twee jaar: euro 42,36 per maand. Een Nissan Almera (diesel), 5 jaar en een totaal van 150.000 kilometer: euro 55,61 per maand. Dezelfde auto met 70.000 kilometer op 3 jaar: euro 39,34 per maand. Besluit: ongeacht het aantal afgelegde kilometers, betaalt u in verhouding altijd minder voor een contract van lange duur (4 - 5 jaar) dan voor één van kortere duur (bv. 2 jaar). Voorbeeld: volgende prijzen worden gehanteerd door Nissan, voor andere modellen, maximaal 100.000 kilometer en een contract van... - 2 jaar: euro 71,73 per maand - 3 jaar: euro 47,82 per maand - 4 jaar: euro 39,12 per maand - 5 jaar: euro 31,29 per maand. 1) Controle over uw budgetMet een onderhoudscontract hebt u vooraf een vrij nauwkeurig beeld van de onderhoudskosten van uw auto, zodat u niet met onaangename verrassingen geconfronteerd wordt. Dit is vooral interessant als dure onderdelen moeten worden vervangen (koppeling, uitlaat, versnellingsbak) of herstellingen moeten worden uitgevoerd die veel arbeidsuren kosten. Uiteraard kunt u ook anders redeneren: dergelijke herstellingen zijn namelijk in de vijf eerste levensjaren van een nieuwe auto zeldzaam, zodat een onderhoudscontract misschien voor u minder interessant is. Dat is een overweging die u zich moet maken, voor u een contract afsluit. 2) FlexibiliteitAls u bijvoorbeeld merkt dat u zo weinig kilometers rijdt dat u nooit aan het kilometertotaal van het contract zult komen, kunt u het contract en de prijs laten aanpassen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de andere partij, als zou blijken dat u aanzienlijk meer kilometers aflegt dan aanvankelijk voorzien. U kunt het contract ook jaarlijks en zonder kosten opzeggen. Aan de garage betaalt u nooit iets, want zij stuurt haar factuur naar de hoofdzetel van het merk. U krijgt een onderhoudskaart die u aan de garage moet voorleggen. 1) Alleen bij erkende merkgaragesHerstellingen in het kader van het onderhoudscontract kunnen worden geweigerd als u het voertuig niet 'als een goed huisvader' hebt onderhouden (lees hiernaast in het kaderstukje 'De plichten van de klant'). Dit betekent onder meer dat het onderhoud en de herstellingen altijd door een erkende garage moeten worden utgevoerd, bij voorkeur door de garage die het contract mee ondertekend heeft: bij Opel als u een Opel hebt, bij Nissan als het een Nissan is... Zo bepaalt het contract van Nissan dat het onderhoud tijdig moet gebeuren, zoals in het onderhouds- en garantieboekje wordt bepaald, en dat ook eventuele reparaties die nodig zijn om de auto in goede staat te houden door een garage van het merk moeten worden uitgevoerd. Met een onderhoudscontract kunt u uw auto dus niet in de garage op de hoek of door uw handige buurman laten onderhouden en dat kunt u eventueel als een nadeel ervaren. Meestal geldt de dekking van het onderhoudscontract voor heel het net van het merk in België en vaak ook in het Groothertogdom Luxemburg. Onthoud echter dat het contract niet kan worden opgeschort als de auto tijdelijk niet wordt gebruikt. U moet elke maand betalen. 2) Uitsluitingen en supplementenEen aantal ingrepen worden niet door het onderhoudscontract gedekt. Dat geldt in de meeste contracten voor het vervangen van banden, glasschade, takelen en herstellingen na een ongeval. Voor die laatste is dat meestal geen probleem. Zij worden immers vaak door de autoverzekering gedekt, ook als u in fout was. Toch kunt u sommige van deze ingrepen, zoals het vervangen van banden, tegen een meerprijs in het contract laten opnemen als u dat wenst. Het contract bepaalt dan het maximale aantal banden dat vervangen mag worden. Net als bij het onderhoud en de herstellingen moet u de banden laten vervangen in een garage van de firma waarmee u het contract hebt getekend. Deze optie is dus niet echt interessant, aangezien de gespecialiseerde bandenzaken alle soorten banden tegen vaak interessantere prijzen aanbieden. Sommige merken nemen het eventuele takelen van de auto in het contract op, andere doen dat niet. In sommige gevallen kunt u als optie - opnieuw tegen een meerprijs - een vervangwagen krijgen als uw auto defect is. 3) Een contract is een contractVergeet niet dat na het verstrijken van de contractuele periode of het bereiken van het maximale kilometeraantal alle onderhouds- en reparatiekosten voor uw rekening zijn. Jammer genoeg krijgt u nergens een korting als u op het einde van het contract het kilometertotaal niet zou bereikt hebben. 4) Overlapping met de garantie van het voertuigElk nieuwgekocht voertuig wordt gedekt door een garantie. Tijdens de garantieperiode (van bijvoorbeeld 3 jaar) kan het onderhoudscontract in bepaalde gevallen overbodig zijn. Een feit dat door de merken niet wordt ontkend. "Het is waar dat het onderhoudscontract en de garantie elkaar soms overlappen", zegt Boudewijn De Smedt, directeur van de dienst naverkoop bij Nissan. In het algemeen zal een onderhoudscontract vooral nuttig zijn voor de vervanging van onderdelen die defect raken door normale slijtage en die dus niet door de garantie worden gedekt, zoals bijvoorbeeld de remblokjes. Om interessant te zijn moet het onderhoudscontract hoe dan ook langer lopen dan de garantie. A Laurent Smitz