Waar?

Het Moeraske in de Brusselse gemeente Evere is een onbekend natuur- en parkgebied tussen de grootstad en het vormingsstation van Schaarbeek. Het wordt beheerd door vrijwilligers van de Milieucommissie Brussel en Omgeving (MOB).
...

Het Moeraske in de Brusselse gemeente Evere is een onbekend natuur- en parkgebied tussen de grootstad en het vormingsstation van Schaarbeek. Het wordt beheerd door vrijwilligers van de Milieucommissie Brussel en Omgeving (MOB). "Omdat het ongelooflijk is dat dit nog bestaat", zegt -Anne-Marie Paelinck van de MOB. "Aan één kant voorbijrazende treinen, aan de andere kant kantoorgebouwen en boven je hoofd opstijgende vliegtuigen. Daartussen ligt een natuuroase met een verbazend rijke fauna en flora."Bijna 4 km lang, gemakkelijk maar laarzen kunnen nuttig zijn. l We starten aan de Sint-Vincentiuskerk in Evere (bereikbaar met MIVB-bussen 45 en 54). Loop de Laurent Vandenhovenstraat in. Na 400 m ziet u rechts (aan een frietkraam) de ingang van Het Moeraske. Een grindpad voert langs een kruidtuin met oude boomsoorten en een nieuw overstromingsbekken naar een graspleintje met zitbanken. l Voorbij het graspleintje neemt u het paadje dat rechts afslaat. Houten trappen tussen hagen van laurierkers leiden naar beneden. Neem rechts en wat verder links. Het pad loopt door een sterkglooiend bos. Diep beneden, links van het pad, tussen de bomen, ziet u een grote, met kroes overdekte vijver. Dit is het oude overstromingsbekken dat nu aan de natuur is overgelaten. l Vervolgens neemt u niet de houten trappen naar omhoog maar het pad dat naar beneden leidt. Rechts, tussen uzelf en de spoorweg, loopt de Kerkebeek, die u blijft volgen. Deze kleine waterloop wordt gevoed door 18 bronnen en zorgt voor het moerasgebied dat u verder zult ontdekken. U komt uiteindelijk in een open ruimte: de noordgrens van het gebied. Links ligt het moerasgebied, rechts het vormingsstation van Schaarbeek. l Terwijl de konijnen voor uw voeten wegspringen, wordt de flora steeds rijker: meidoorn, hazelaars, Spaanse aken, toortsbloemen, knoop- en fluitenkruid,... Blijf langs de spoorweg lopen. De Kerkebeek komt weer te voorschijn en langs het water groeien plukken waterkers (overblijfselen van een kwekerij) en flora van vochtige zones (rietgras, stinkende gouwe, smeerwortel,...) l Nog wat verder wordt duidelijk waar dit gebied zijn naam vandaan heeft. Rechts ziet u poelen en drassige zones tussen de bomen. Niet alleen meerkoeten, waterhoentjes, bosrietzangers en reigers voelen zich hier thuis maar ook schilpadden. Die zijn afkomstig van stadsbewoners die ze hier hebben uitgezet toen de diertjes te groot werden. lHet pad verlaat de spoorlijn en komt ineens in een straat met kantoren: zo dichtbij is de stad! Na 50 m kunt u echter weer naar links en loopt u weer in het groen. Net voorbij een infobord slaat u links een klein paadje in. Dat volgt de kam van de heuvelrug. Het moerasgebied ligt nu beneden links van u. Op het hoogste punt wacht een weide met een zitbankje. Van hier hebt u ver uitzicht over de westrand van Brussel. l U komt nu in een parkzone. Blijf rechtuit lopen over een brede grasstrook tussen mooie bomen. Let op de maretakken die hoog in sommige kruinen hangen. Op het einde van de grasstrook loopt u rechts naar beneden. De Sint-Vincentiuskerk ligt weer recht vóór u.Van eind april tot eind juli. Waar nadien iets drinken? Vlakbij de kerk in 'De Vink' of 'Le James'Elke tweede zondag van de maand organiseert de MOB een wandeling. Info: % 02 242 50 43 en www.cebe.be (Frans)A Ludo Hugaerts - Foto's: Daniël Rys