De lijfrenteformule is vooral bekend als het om vastgoed gaat: een eigenaar staat zijn pand af in ruil voor een voorschot en een levenslange maandelijkse rente. Maar de lijfrenteformule bestaat ook op het vlak van de roerende waarden. Er bestaan verschillende formules, die toegankelijk zijn vanaf de leeftijd van 50 jaar. Concreet gaat het erom dat u een geldsom aan een financiële instelling afstaat. Die som (de instapdrempel, hij bedraagt gewoonlijk ongeveer 6000 euro) kan bijv. komen uit een aanva...

De lijfrenteformule is vooral bekend als het om vastgoed gaat: een eigenaar staat zijn pand af in ruil voor een voorschot en een levenslange maandelijkse rente. Maar de lijfrenteformule bestaat ook op het vlak van de roerende waarden. Er bestaan verschillende formules, die toegankelijk zijn vanaf de leeftijd van 50 jaar. Concreet gaat het erom dat u een geldsom aan een financiële instelling afstaat. Die som (de instapdrempel, hij bedraagt gewoonlijk ongeveer 6000 euro) kan bijv. komen uit een aanvangspremie, een groepsverzekering, een erfenis,... U doet één aanvangsstorting en staat het bezit van het geld aan de instelling af. In ruil keert deze elke maand, elk kwartaal, elk halfjaar of eenmaal per jaar û zoals u het wenst - een inkomen uit. De rente is een recht dat in geval van overlijden kan worden overgedragen aan een echtgenoot of echtgenote, of aan eender welke persoon die u kiest. Omdat de verzekering dan op twee hoofden rust (omkeerbaarheid), zal de rente wat lager liggen dan wanneer u de enige begunstigde zou zijn. Uiteraard is het mogelijk dat degene aan wie u de rente na uw overlijden wilt overdragen, sneller overlijdt dan u. Afhankelijk van de formule, ontvangt u dan hetzelfde bedrag, of wordt dit aangepast. Alleenstaanden kunnen contracten zonder omkeerbaarheid onderschrijven, wat zich vanzelfsprekend vertaalt in een hogere rente. Van de rente wordt de roerende voorheffing niet rechtstreeks afgehouden. Maar bij elke renteoperatie met verloren kapitaal, moet jaarlijks 3 % worden aangegeven van het kapitaal dat de rente vormt, eventuele winstdeelnemingen inbegrepen. Dat bedrag wordt dan tegen een tarief van 15 % belast, verhoogd met gemeentebelastingen. De verzekeringsmaatschappij stuurt elk jaar de overeenkomstige fiscale fiche. Ondanks een vrij voordelige fiscaliteit zijn lijfrenteoperaties niet bijzonder rendabel, vooral niet als ook rekening wordt gehouden met de lage rentevoeten op dit moment. Nog een nadeel is de afwezigheid van een garantie op het vlak van de winstdeelnemingen. Dat het kapitaal moet worden afgestaan, zet eveneens een zware psychologische rem op het succes van financiële lijfrenteproducten, want Belgen houden er over het algemeen erg van om hun volledige vermogen aan hun erfgenamen over te dragen. Anderzijds biedt deze formule een belangrijk voordeel: de zekerheid van een inkomen. En wie weet leeft u even lang als de Française Jeanne Calmant die... 122 jaar werd en haar huis in lijfrente aan een notaris had gegeven... n A Philippe Tomberg