Schriftelijk contract

Als je een studentenkamer wil verhuren, moet je een schriftelijke huurovereenkomst opmaken in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. Dat huurcontract moet worden geregistreerd. Is de student nog minderjarig, dan moet je het huurcontract afsluiten met zijn ouders. Maar ook als de student meerderjarig is, laat je de ouders best mee ondertekenen als extra partij. Als de student de maandelijkse huur niet betaalt, kan je dan bij hen aankloppen. Bepaal in het huurcontract dat de ouders en de student hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de huur.
...