Tot nog toe waren huisdieren in standaardhuurcontracten niet toegelaten, tenzij...