De zoektocht naar werk is voor vijftigplussers een ware beproeving. De socialistische vakbond ABVV deed een studie bij 2.388 werkloze vijftigplussers, waarvan ze de resultaten begin juli voorlegde aan de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA, onder het motto: Open de deuren voor vijftigplussers! Uit de studie blijkt onder meer dat 80% van de werkzoekenden geen reactie krijgt op meer dan de helft van hun sollicitaties. De helft van hen werd ook nooit uitgenodigd voor een gesprek. En laat dit nu net cruciaal zijn. Dus moet je het anders aanpakken, vinden Patrick De Vliegher (17-TO-GO) en Rony Vanlee (Extra Muros).
...