Al is ze niet wettelijk verplicht, toch is de verzekering BA privaat leven û beter bekend als BA familiale û een must voor particulieren. In ruil voor euro 50 tot euro 60 per jaar kan ze u een enorme dienst bewijzen. Ze dekt de financiële gevolgen van de schade die u toebrengt aan derden. De BA familiale is van toepassing als u een fout (of onzorgvuldigheid) begaat waardoor een derde schade lijdt. Er moet een duidelijk oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade.
...

Al is ze niet wettelijk verplicht, toch is de verzekering BA privaat leven û beter bekend als BA familiale û een must voor particulieren. In ruil voor euro 50 tot euro 60 per jaar kan ze u een enorme dienst bewijzen. Ze dekt de financiële gevolgen van de schade die u toebrengt aan derden. De BA familiale is van toepassing als u een fout (of onzorgvuldigheid) begaat waardoor een derde schade lijdt. Er moet een duidelijk oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade. VOORBEELD U hebt uw barbecuevuur niet meer onder controle en de haag van uw buurman moet eraan geloven. De BA familiale vergoedt de schade, zelf moet u enkel een franchise (± euro 194) betalen. WEETJE Verzekeringsmaatschappijen geven vaak een korting (ong. 15 %) voor alleenstaanden en 60 of 65-plussers. De verzekering BA familiale dekt niet alleen de aansprakelijkheid van de verzekerde, maar ook andere personen en huisdieren, tot zelfs gebouwen toe. Zijn gedekt: alle personen die samenwonen met de verzekeringnemer: de echtgenoot of samenwonende partner, minderjarige kinderen van de verzekeringnemer, zijn ouders, enz. Voor zover de kinderen nog geen eigen gezin gesticht hebben en de verzekeringnemer hen nog 'onderhoudt' blijven ze verzekerd, ook al wonen ze niet meer thuis (een belangrijk element, bv. voor kotstudenten) de personen voor wie de verzekeringnemer verantwoordelijk is: de babysitter, de poetsvrouw, het huispersoneel,... als zij privé voor de familie werken de familiale hulp die privé voor de familie werkt en de personen die, buiten elke professionele activiteit, op de kinderen of op de huisdieren van de verzekerde passen (al dan niet gratis) de huisdieren (dus geen wilde dieren): honden, katten, maar ook kleinvee. WEETJE Wie een dier bijhoudt is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die het dier toebrengt aan een derde. Dat is dus niet noodzakelijk de eigenaar van het dier. Het is voldoende dat deze persoon het dier bijhoudt en het dier naar hem luistert. de schade toegebracht aan een derde omdat onroerende privégoederen niet meer in goede staat zijn. Belangrijk als bijvoorbeeld uw slecht onderhouden schouw instort op de veranda van de buurman. LET OP Personen die samenwonen met de verzekeringnemer worden niet als derden beschouwd en komen dus niet in aanmerking voor een vergoeding. Enkel de schade die zij zelf toebrengen aan een derde wordt vergoed. Er gelden ook belangrijke uitsluitingen. De schade die voortvloeit uit een contractuele fout wordt niet vergoed. VOORBEELD U huurt een vakantiehuis en u moet dit in goede staat achterlaten. Hebt u iets beschadigd, dan wordt de schade vergoed op basis van het huurcontract. De BA familiale komt niet tussenbeide want die geldt enkel voor buiten-contractuele aansprakelijkheid. De schade die u veroorzaakt bij de uitoefening van uw beroep evenmin. De BA familiale komt enkel tussen in het kader van het privéleven. Toch is niet alles uitgesloten. Als een verstrooide dokter zich naar een patiënt haast, onderweg iemand omverloopt en die persoon houdt daar een gebroken been aan over, dan komt de BA familiale van de dokter wel tussenbeide, ook al was zijn verplaatsing beroepshalve. Schade aan uw eigen goederen, aan één van de personen die via u verzekerd zijn of aan uw huisdieren moet u zelf betalen. VOORBEELD U snoeit uw bomen en er valt een zware tak op een auto die voor uw tuin geparkeerd staat. De BA familiale komt tussenbeide tenzij de tak bv. op uw eigen auto terechtkomt . Schade die gedekt is door een andere verplichte verzekering wordt niet vergoed door de familiale polis. VOORBEELD U veroorzaakt een verkeersongeval. De schade die u toebracht aan de inzittenden van de andere wagen, wordt vergoed door uw autoverzekeraar, de BA familiale komt niet tussenbeide. De schade die u vrijwillig veroorzaakt (ingevolge een intentionele fout). Deze uitsluiting geldt echter niet voor een 'zware fout' (bv. schade toegebracht in dronken toestand), tenzij de zware fout expliciet uitgesloten wordt in het contract. Simon is met zijn grootouders aan zee en zijn strandvlieger komt terecht op het hoofd van een toevalllig passerende wandelaar. Moeten de grootouders betalen? Neen, grootouders die hun kleinkinderen opvangen in het weekend of tijdens de vakantie, zijn gedekt door de BA familiale van de ouders. Theoretisch moeten grootouders dus niet zelf een BA familiale afsluiten. Tenzij ze verzekerd willen zijn voor schade die ze zelf toebrengen aan derden of ze twijfels hebben of hun kinderen wel een BA familiale hebben afgesloten (en de jaarlijkse premies betaald). nA Laurent Feiner, Jocelyne Minet