Sinds de oprichting van het federaal voedselagentschap, meer dan 10 jaar geleden, worden alle schakels van de voedselketen grondig gecontroleerd en moeten restauranthouders een hele reeks hygiëneregels naleven die bij wet zijn vastgelegd.
...

Sinds de oprichting van het federaal voedselagentschap, meer dan 10 jaar geleden, worden alle schakels van de voedselketen grondig gecontroleerd en moeten restauranthouders een hele reeks hygiëneregels naleven die bij wet zijn vastgelegd. Toch kan het ook in de beste restaurants wel eens fout lopen. Zo raakten begin vorig jaar 63 gasten ziek na een diner in het Deense toprestaurant Noma, door culinaire bladen meermaals uitgeroepen tot 's werelds beste restaurant. De gasten hadden via een zieke werknemer een norovirusbesmetting opgelopen. De Deense voedselinspectie gaf Noma een waarschuwing omdat het restaurant onvol- doende voorzorgen had genomen. De kans is klein, maar dus niet denkbeeldig dat ook u ooit ziek wordt na een restaurantbezoek. Kunt u dan een schadevergoeding eisen? Jazeker. Een restauranthouder gaat met zijn klanten een resultaatsverbintenis aan om gezond en onschadelijk eten op tafel te zetten. Als u een voedselvergiftiging of ander fysiek letsel aan uw bezoek overhoudt, is de restauranthouder aansprakelijk. U kunt bij hem een schade-eis indienen tot terugbetaling van de maaltijd en ook van de eventuele medische kosten en de schade die u opliep. De bewijslast ligt bij de restauranthouder. U hoeft dus niet te bewijzen dat hij in de fout ging. Wel dat u er hebt gegeten, door middel van de rekening of via getuigen. Uw ziekte bewijst u door een medisch getuigschrift van de arts die u hebt geraadpleegd. Volgens Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen, zorgen de normen en controles in ons land voor een grote veiligheid voor de restaurantbezoeker. "In principe zou een voedselvergiftiging niet mogen voorkomen, want de wetgeving die ieder restaurant moet naleven, is zeer strikt. Maar 100 procent zekerheid bestaat niet. Zo kan een restauranthouder bijvoorbeeld via een leverancier een product ontvangen dat met een virus besmet is." Ook moet het volgens Budts gaan om voedsel dat ter plaatse, dus in het restaurant zelf, is opgegeten. "Neemt u bijvoorbeeld een stuk van de pizza die u hebt gegeten, mee naar huis en eet u dat pas later op, dan is het restaurant niet verantwoordelijk bij eventuele problemen. Bij een klacht kan de restauranthouder ook het voedselagentschap contacteren om stalen te nemen in het restaurant. Zo kan worden nagegaan of er een oorzakelijk verband is met de ziekte van de klant." Filip Godelaine