Auto en milieu, het is een link die in de toekomst almaar vaker zal worden gelegd. Aanvankelijk waren de milieunormen voor auto's vooral gericht op de strijd tegen CO2 in de atmosfeer. De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt immers voor een toename van broeikasgassen en dus voor de opwarming van de aarde. Dit heeft een invloed op ons klimaat, maar geen direct effect op onze luchtkwaliteit. De laatste jaren verlegde de aandacht zich ook naar de schadelijke stoffen die wel onze leefomgeving direct aantasten, zoals stikstofoxiden en fijn stof. Stoffen die vooral door dieselwagens worden uitgestoten. Onder invloed van Europa is diesel al minder vervuilend geworden, maar toch blijft het de meest milieuonvriendelijke brandstof. Door dieselwagens, zeker oude modellen, te bannen kan onze luchtkwaliteit er flink op vooruitgaan. Zeker in de stad, waar de uitstoot door korte ritten met een koude motor en frequent stoppen en starten, aanmerkelijk groter is. Maar daarnaast moet dus ook de CO2 worden teruggedrongen. Daarom moeten we in de toekomst minder kilometers gaan afleggen met de auto en moeten wagens op fossiele brandstof gaandeweg worden vervangen door elektrische auto's.
...