Duurzame beleggingsfondsen worden langzaam maar zeker populair. Het zijn fondsen die als belangrijkste eigenschap hebben dat ze een meerwaarde nastreven op ecologisch, maatschappelijk of ethisch gebied. Heel wat beleggers willen immers niets meer te maken hebben met bedrijven die geassocieerd worden met de oorlogsin- dustrie, met milieuverontreiniging, kinderarbeid, schending van mensenrechten, enz. Verder is de groei van de laatste jaren voor een groot stuk te danken aan het goede beursklimaat en aan het uitbreiden van het gamma duurzame producten.
...