Het woord drone komt uit de militaire luchtvaart, waar er een onbemand vliegtuigje voor militaire doeleinden mee wordt bedoeld, meestal uitgerust met een camera. Maar omdat de technologie in korte tijd een pak goedkoper is geworden, halen ook meer en meer particulieren zo'n drone in huis.
...

Het woord drone komt uit de militaire luchtvaart, waar er een onbemand vliegtuigje voor militaire doeleinden mee wordt bedoeld, meestal uitgerust met een camera. Maar omdat de technologie in korte tijd een pak goedkoper is geworden, halen ook meer en meer particulieren zo'n drone in huis.Drones zijn ook in ons land hot, al zijn ze er momenteel verboden. Hun functie bepaalt wat je er mee mag doen. Voor commerciële drones is er geen wetgeving: hun gebruik valt onder de regels van andere (bemande) luchtvaarttuigen. Dezelfde regels als voor pakweg een Airbus. In de praktijk wil dat zeggen dat drones voor commercieel gebruik in ons land voorlopig niet toegelaten zijn. Voor wetenschappelijke doeleinden en tests kan men ze in bepaalde gevallen wel inzetten.Bij recreatief gebruik liggen de zaken anders. Dan wordt zo'n drone als speelgoed beschouwd. Hierover is een KB in de maak. Het ontwerp-KB bepaalt dat drones als speelgoed kunnen worden beschouwd als ze gebruikt worden door kinderen jonger dan 14 jaar, en enkel binnenshuis of in de eigen tuin. Eens buiten je eigendom is het onduidelijkheid troef.→ 1kg of meer. In 2013 vaardigde het Directoraat-Generaal van de luchtvaart een circulaire uit voor radiogestuurde modelluchtvaarttuigen voor recreatief en sportief gebruik van 1kg tot 150kg. Die mogen alleen worden gebruikt op een erkend modelluchtvaartterrein tot een hoogte van maximum 120m en in een straal van 400m van het centrum van de startbaan. De bestuurder moet steeds oogcontact met het toestel kunnen behouden.→ Minder dan 1 kg. Omdat hier momenteel geen bepalingen rond bestaan, valt men ook bij toestellen van minder dan 1 kg terug op de algemene wet voor al dan niet bemande luchtvaarttuigen. Dat betekent dat vliegen met een kleine drone buiten je eigendom nog steeds verboden is in ons land. Wie dus een drone boven zijn huis of op straat opmerkt, kan klacht neerleggen bij de politie.Momenteel werkt minister Galant aan een Belgische dronewet, die in de loop van 2015 moet klaar zijn. Het KB moet het gebruik van drones legaliseren en zal rekening houden met 'verboden gebieden', zoals de nabijheid van luchthavens.De Privacycommissie stelt dan weer dat voor drones met een camera de privacywet geldt, tenzij je hem enkel en alleen voor privédoeleinden gebruikt.FILIP GODELAINE10.000 drones werden er in 2014 verkocht in België