De uitdagingen wereldwijd zijn groot: de wereldbevolking blijft groeien, de vraag naar voedsel stijgt en de energieconsumptie en afvalberg nemen eveneens toe. De Verenigde Naties hebben met de Sustainable Development Goals een reeks van 17 doelstellingen gedefinieerd die ertoe moeten leiden dat de wereld tegen 2030 duurzamer wordt en een betere plek is om te leven, met gelijke rechten en kansen voor iedereen.
...