De uitdagingen wereldwijd zijn groot: de wereldbevolking blijft groeien, de vraag naar voedsel stijgt en de energieconsumptie en afvalberg nemen eveneens toe. De Verenigde Naties hebben met de Sustainable Development Goals een reeks van 17 doelstellingen gedefinieerd die ertoe moeten leiden dat de wereld tegen 2030 duurzamer wordt en een betere plek is om te leven, met gelijke rechten en kansen voor iedereen.
...

De uitdagingen wereldwijd zijn groot: de wereldbevolking blijft groeien, de vraag naar voedsel stijgt en de energieconsumptie en afvalberg nemen eveneens toe. De Verenigde Naties hebben met de Sustainable Development Goals een reeks van 17 doelstellingen gedefinieerd die ertoe moeten leiden dat de wereld tegen 2030 duurzamer wordt en een betere plek is om te leven, met gelijke rechten en kansen voor iedereen."Uiteraard is er een belangrijke opdracht weggelegd voor de overheden om een beleid met sturende maatregelen uit te werken. Maar ook de privésector kan veel doen om te zorgen voor bijvoorbeeld betaalbare en duurzame energie, gezonder leven, minder armoede of gendergelijkheid", legt Guy Janssens uit. "Als bank vinden wij het onze taak om daar met ons financierings- en beleggingsbeleid ook toe bij te dragen."BNP Paribas Fortis heeft onder meer beslist om niet langer te investeren in een aantal sectoren die een negatieve impact hebben. "Zo financieren we geen asbest, controversiële wapens, schaliegas of tabak meer. De vrijgekomen middelen zetten we vandaag in in andere bedrijven en projecten waarmee we wel een positieve stempel kunnen drukken. In de energiesector kiezen we nadrukkelijk voor energietransitie en ondersteunen we de bedrijven in hun overgang naar duurzame en hernieuwbare alternatieven voor fossiele brandstoffen en nucleaire productie."Een van de groeiende sectoren die wereldwijd in belang toeneemt, is die van watervoorziening en waterzuivering. Door de klimaatverandering hebben waterbedrijven bijkomende middelen nodig. Janssens: "Het is een typevoorbeeld van een sector die bijdraagt tot de maatschappelijke uitdagingen en door te investeren in innovatie een sterke positieve impact genereert. Voor de belegger is het zeer interessant, want een fonds dat investeert in de waterindustrie leverde de voorbije jaren gemiddeld meer op dan de brede industriële portefeuilles."Het nastreven van duurzame effecten via Social Responsible Investing en een mooi rendement hoeven dus niet tegenstrijdig te zijn. "De middelen die naar duurzame beleggingen gaan, zijn heel sterk gestegen. En wat stellen we vast? De laatste vijf jaar heeft een brede index van 420 Europese bedrijven een rendement gehaald van 6,9%. Als we daaruit de 100 meest duurzame bedrijven selecteren die voldoen aan de ESG-criteria (environment, social, governance), dan leverden die een rendement van 8,2 %."BNP Paribas Fortis werkt intussen samen met liefst 85 financiële instellingen en dat levert een zeer ruim aanbod aan producten op. Guy Janssens: "We vertrekken van de wensen van de klant en kijken wat hij of zij belangrijk vindt. Of men nu wil investeren in duurzame energie, in oplossingen voor klimaatverandering, gezondheidszorg, onderwijs of in bedrijven met een sterk sociaal engagement: voor elke klant hebben we wel een geschikte oplossing."Dergelijke duurzame projecten zijn overigens ook in eigen land te vinden. BNP investeerde al in tal van Belgische ondernemingen die bijdragen tot de realisatie van de Sustainable Development Goals. "Voor de winkelketen Bio-Planet die gespecialiseerd is in biologische voeding hebben we ondersteuning geboden voor een project met het maatwerkbedrijf De Lochting. We realiseerden een dubbele impact: gezondere voeding en kansen voor mensen die moeilijk in het reguliere arbeidscircuit aan de slag kunnen."De experts van de bank merken dat hun klanten ook meer vragen stellen over wat BNP Paribas Fortis zelf onderneemt. "We geloven echt in de kracht van Social Responsible Investing. We willen het niet alleen promoten, maar er nog een stap verder in gaan. Daarom hebben we beslist om een deel van onze inkomsten uit deze beleggingen af te staan aan sociale projecten in België", legt Guy Janssens uit.Om die middelen te verdelen, werd er een partnership gesloten met de Koning Boudewijnstichting. "We ondersteunen inmiddels 22 organisaties, bijvoorbeeld Bednet, dat thuisonderwijs mogelijk maakt voor zieke scholieren, of Tejo, een laagdrempelig initiatief voor jongeren met psychische problemen. Onze klanten kunnen trouwens zelf mee kiezen welke projecten via deze weg worden gesteund", besluit de SRI-expert.