Huldeconcerten voor Abba, dat is toch niks bijzonders, zegt u? Inderdaad niet, want de Abbahype is al veel langer aan de gang, met vorig jaar de Vlaamse versie van de musical Mamma Mia en een fenomeen als de Abbapersi-flage Björn Again.
...