Bij het sluiten van een huurovereenkomst vragen de meeste eigenaars een waarborg van hun huurders. Deze bestaat meestal uit een geldsom en is bedoeld om de kosten te dekken als de huurder het goed beschadigd zou achterlaten. De huurder moet inderdaad de woning onderhouden als een goed huisvader. Hij moet het goed teruggeven in de staat waarin hij het betreden heeft, rekening houdend met normale slijtage.
...