Dat zoveel mensen hebben deelgenomen aan onze peiling over de voorspellende alzheimertest verwondert Jurn Verschraegen niet. Hij is sociaal verpleegkundige en coördinator van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: "Alzheimer en andere dementieziekten zijn de jongste jaren veel bespreekbaarder geworden en de zelfgekozen dood van Hugo Claus heeft voor een schokeffect gezorgd."
...

Dat zoveel mensen hebben deelgenomen aan onze peiling over de voorspellende alzheimertest verwondert Jurn Verschraegen niet. Hij is sociaal verpleegkundige en coördinator van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: "Alzheimer en andere dementieziekten zijn de jongste jaren veel bespreekbaarder geworden en de zelfgekozen dood van Hugo Claus heeft voor een schokeffect gezorgd." Jurn Verschraegen: "Het enige dat me verbaast, is dat dit aantal ook hoog ligt bij de jongste groep ondervraagden (45-55 jaar). Van hen zou je verwachten dat ze minder met deze problematiek bezig zijn. Het is een nieuw bewijs hoe sterk ons bewustzijn rond dementie gestegen is. Verder verwijs ik naar onderzoeken in meerdere landen van Europa. Telkens zien we hetzelfde resultaat: de betrokkenen zelf willen in overgrote meerderheid (in één studie zelfs 98%) de diagnose en dus hun toekomst kennen, terwijl vele artsen en familieleden hun het slechte nieuws nog steeds liever niet meedelen." "We mogen niet te optimistisch zijn. De afremmende medicijnen die we vandaag kennen, slaan niet bij iedereen aan. Bij een aantal patiënten hebben ze slechts een zeer beperkte invloed op hun cognitie en de activiteiten van hun dagelijks leven." "Ik volg een mevrouw van 45 die de aftakeling van haar moeder zulk een schokkende ervaring vond dat ze absoluut de voorspellende test wilde doen. Ze weet nu dat ze 90 % kans heeft om alzheimer te krijgen, maar kan daar redelijk mee leven. Ze is zeer geïnteresseerd in alles wat ze over dementie kan lezen en probeert te genieten van elke dag. Dit heeft ze te danken aan haar sterk motief: ze wil niet dat haar kinderen met haar meemaken wat zij met haar moeder heeft beleefd. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat mensen redelijk goed met slecht nieuws kunnen omgaan wanneer ze een sterk motief hebben. Ook voor voorspellende alzheimertests geldt daarom: het is belangrijk dat mensen zelf de keuze maken, maar ook dat het keuzeproces goed begeleid wordt. Je moet voldoende draagkracht hebben, ten volle begrijpen wat alzheimer later bij jou en je omgeving zal veroorzaken en het kunnen plaatsen in je leven. Voor mensen die geen sterk motief en een laag zelfbeeld hebben, is een voorspellende test naar mijn gevoel niet aangewezen. Ook dat de test nog geen 100% zekerheid biedt, is een reden om er zeer voorzichtig mee om te gaan. Het is dus goed dat ziekenhuizen zorgvuldig omspringen met de vraag naar testing." ... over alzheimer of over andere dementieziekten kunt u krijgen bij het Expertisecentrum Dementie, tel. 070 22 47 77. Of op het internet: www.dementie.be. ... die u kan helpen om dementiesymptomen te herkennen in uw eigen omgeving, vindt u op de nieuwe website www.geheugenproblemen.be