Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen. In ons land formuleren verschillende actoren doelstellingen en denkpistes om de veiligheid op de weg te verbeteren: zo is er de FOD Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), maar ook nog eens vier ministers van mobiliteit.
...