De gewesten zijn al geruime tijd bevoegd voor de successierechten en kunnen dus zelf de spelregels, tarieven, verminderingen en vrijstellingen bepalen. De inning daarentegen gebeurde tot op vandaag door de federale overheid (FOD Financiën) - in belastingjargon de belastingdienst genoemd. Elk gewest kon beslissen wanneer het zelf de inning wou gaan organiseren en beheren. Het Vlaams Gewest heeft sinds 1 januari 2015 het heft in eigen handen genomen. De inning gebeurt voortaan door VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst.
...