U verhuist alles zelf

Kiest u ervoor zelf het vervoer van uw inboedel te organiseren - en dus geen beroep te doen op een verhuisfirma -, dan gaat u wellicht op zoek naar verwanten en vrienden die u willen helpen met het inpakken en vervoeren. Spreek op voorhand goed af wie zijn voertuig ter beschikking kan stellen, en wie niet. Houd er rekening mee dat u voor uw grotere meubelstukken (kasten, zetels, een piano,...) een vrachtwagen of bestelwagen nodig zult hebben. Misschien mag u er een gebruiken van een vriend of kennis. Zoniet kunt er een huren. Let daarbij vooral op:
...

Kiest u ervoor zelf het vervoer van uw inboedel te organiseren - en dus geen beroep te doen op een verhuisfirma -, dan gaat u wellicht op zoek naar verwanten en vrienden die u willen helpen met het inpakken en vervoeren. Spreek op voorhand goed af wie zijn voertuig ter beschikking kan stellen, en wie niet. Houd er rekening mee dat u voor uw grotere meubelstukken (kasten, zetels, een piano,...) een vrachtwagen of bestelwagen nodig zult hebben. Misschien mag u er een gebruiken van een vriend of kennis. Zoniet kunt er een huren. Let daarbij vooral op: n de kilometer- en dagprijs die u zult moeten betalen. Er bestaan in feite twee huurformules. Ofwel betaalt u een forfait per dag voor een bepaald aantal kilometers, de bijkomende kilometers betaalt u extra. Ofwel betaalt u een afnemend uurtarief, waarbij het eerste uur dus het duurste is, het tweede wat goedkoper en zo verder. De tarieven van verschillende verhuurfirma's vergelijken loont zeker de moeite! n de verzekeringsvoorwaarden n de staat van het voertuig. LET OP Voor kleine bestelwagens volstaat een B-rijbewijs, maar voor grotere voertuigen is een C-rijbewijs vereist! U bent de trotse bezitter van een (vleugel)piano, u hebt een pracht van een antieke boekenkast die niet uit elkaar kan en u verzamelt zeldzame vissoorten in een reuzenaquarium. En dat moet nu allemaal naar het nieuwe appartement op de achtste verdieping. Dan is de kans groot dat u een professionele verhuizer inschakelt. Stap 1: prijzen vergelijkenVergelijk het aanbod van verschillende verhuisfirma's. Maak daarvoor een lijstje met gegevens die een betrouwbare vergelijking mogelijk maken: het totale volume van uw meubels, of er moeilijk te vervoeren of te demonteren stukken bij zijn, de afstand van uw huidige naar uw nieuwe woonplaats,... Zeker ook belangrijk: laat u de verhuisfirma enkel het vervoer verzorgen of laat u ook het inpakken aan haar over? Wilt u dozen kopen of huren? Vergeet ook niet te controleren of de trappen en ramen breed genoeg zijn, of de verhuizers de lift mogen gebruiken en of het nodig is een katrol of heftoestel te gebruiken. Tot slot: veel mensen willen verhuizen tijdens een weekend en juli en augustus zijn dé verhuismaanden bij uitstek. Houd daar rekening mee! Begin op tijd aan uw zoektocht naar een verhuisfirma als u uw verhuizing in een drukke periode plant! Leg dezelfde vragen aan de verschillende firma's voor, zodat u vergelijkbare prijzen krijgt. Er bestaan verschillende soorten tarieven, bijvoorbeeld: euro 450 tot euro 500 voor een vrachtwagen, drie verhuizers en een lift gedurende 4 uur. U betaalt dan extra voor elk bijkomend uur. LET OP Bij de meeste firma's zult u in het weekend een hoger tarief betalen dan in de week (soms tot 50 % meer). Wees op uw hoede als u een 'voordeelprijsje' wordt aangeboden. Het is best mogelijk dat er dan maar een beperkt aantal kilometers in de prijs begrepen zit of dat de prijs van de verhuislift niet inbegrepen is. TIP Vraag altijd een schriftelijke prijsofferte, zodat er later geen discussie kan ontstaan. Prijsoffertes zijn gratis. Stap 2: een contract sluitenn Het contract dat u sluit met de verhuisfirma hoeft niet noodzakelijk op papier te staan. Toch kunt u de firma maar beter vragen dat wel te doen. Verhuisfirma's die aangesloten zijn bij de BKV (Belgische Kamer der Verhuizers û zie kader Adressen en websites), zijn zelfs verplicht hun klanten een schriftelijke overeenkomst voor te leggen. De klant moet op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van de BKV. En dit dient uitdrukkelijk en formeel te gebeuren, op het moment dat de klant zijn handtekening plaatst onder de verhuisopdracht. Als er geen schriftelijke overeenkomst of duidelijke verwijzing naar de algemene voorwaarden is en er is schade of verlies, dan heeft niemand een juridisch been om op te staan. Kijk dus na of de algemene voorwaarden wel degelijk bij uw overeenkomst gevoegd zijn en lees ze goed! n De verzekering. Geen enkele wet verplicht de verhuizer om zich te verzekeren tegen diefstal, brand of schade aan uw goederen. Vraag dus of de firma verzekerd is en voor welk bedrag. Is ze enkel verzekerd voor schade aan de wagen maar niet aan uw inboedel, dan kunt u het best zelf een verzekering nemen. Verhuisfirma's die aangesloten zijn bij de BKV hebben automatisch een verzekering in hun contract. Dit is echter slechts een basisverzekering, de aansprakelijkheid is beperkt tot 125 euro per kubieke meter, met een franchise van 250 euro per verhuisopdracht. De firma zal u voorstellen een 'alle-risico's-verzekering' te nemen waarvoor u een extra premie moet betalen. Het is aan u om uit te maken of u genoegen neemt met de basisverzekering of niet. Uiteraard kunt u zich ook wenden tot een andere verzekeraar. LET OP Ook al neemt u een 'alle-risico's-verzekering', er is altijd een franchise en er zijn ook een aantal uitsluitingen (goederen die kunnen bederven, ontregeling van elektrische apparaten of piano's,...). En als u zelf instaat voor het laden, lossen, in- en uitpakken, dan is de verhuizer uiteraard niet aansprakelijk als er iets beschadigd wordt. WEETJE U moet alle zichtbare schade of verlies melden op het vervoerdocument dat u wordt voorgelegd op het einde van de verhuizing. Stelt u pas later vast dat er iets is foutgelopen, dan kunt u: n eventuele diefstal binnen de 24 uur aan de verhuisfirma melden en gelijktijdig klacht neerleggen bij de bevoegde overheid n eventuele schade of verlies binnen de 48 uur per aangetekend schrijven, fax of e-mail aan de firma melden. A Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet