U bent op zoek naar uw plekje onder de zon. U hebt de tijd niet om zelf de markt af te schuimen en u stapt naar een vastgoedmakelaar. Wat heeft hij u te bieden?
...

U bent op zoek naar uw plekje onder de zon. U hebt de tijd niet om zelf de markt af te schuimen en u stapt naar een vastgoedmakelaar. Wat heeft hij u te bieden? Tussen u als koper en de makelaar is er geen overeenkomst. De makelaar sluit enkel een overeenkomst met de eigenaar- verkoper. Als koper hebt u dus geen echte verplichtingen tegenover de makelaar, tenzij u uitdrukkelijk een 'zoekopdracht' zou overeenkomen. Daar moet u dan wel een prijs voor betalen. Teken geen compromis als u niet zeker bent!Uw zoektocht werd beloond. De makelaar stelt voor het compromis ter plekke te ondertekenen. Vergis u niet! Een compromis is een definitieve verkoop. U moet dus uw verplichtingen nakomen en een van die verplichtingen is het betalen van de verkoopprijs. Die betaalt u gewoonlijk wanneer u bij de notaris de verkoopakte gaat tekenen. Dat is ongeveer na vier maanden. Wanneer u een lening wilt aangaan bij de bank of u moet eerst uw oude woning nog verkopen om de koop te financieren, hebt u twee mogelijkheden: n ofwel tekent u het compromis alleen onder de opschortende voorwaarde van het krijgen van de lening of de verkoop van uw woning. U moet dan alleen effectief kopen als de vermelde voorwaarde gerealiseerd is. n ofwel tekent u eerst een aan koopoptie. Dit kunt u doen als de makelaar er u op wijst dat er nog andere kapers/kopers op de kust zijn, maar u toch niet over één nacht ijs wilt gaan. Als de makelaar hiertoe bereid is en de verkoper akkoord, dan is dit een manier om wat bedenktijd te krijgen, met de zekerheid dat het pand ondertussen niet verkocht wordt. Een aankoopoptie krijgen betekent dat de verkoper zich ertoe verbindt binnen de overeengekomen termijn het onroerend goed niet te verkopen aan iemand anders en het aan u te verkopen tegen de overeengekomen prijs. Uzelf als potentiële koper verbindt u tot niets. Als u besluit de optie niet te lichten, dan heeft dit voor u geen enkel gevolg. Licht u de optie wel, dan ontstaat automatisch een volkomen geldige verkoop. Het opmaken van een compromis is in dat geval niet meer vereist maar veiligheidshalve doet u dat beter wel omdat in een compromis nog andere afspraken en bedingen worden opgenomen (bijvoorbeeld het tijdstip van ingebruikneming, de naam van de notaris die de akte zal opmaken,...). Soms wordt wel een vergoeding (zogenaamd handgeld) gevraagd om een optie te krijgen (bijv. euro 5000 of euro 1000 naargelang de optietermijn). Dit bedrag bent u kwijt als u de optie niet licht. Hoe dichter bij het stadscentrum en hoe dichter de bebouwing, hoe groter het aantal panden dat te koop staat en hoe meer mensen een beroep doen op een makelaar. Steeds meer makelaars pakken uit met meerdere foto's per eigendom. Het is aangeraden om een makelaar te kiezen die gespecialiseerd is in de regio waar u wilt wonen. Op zijn kantoor kan hij op korte tijd een reeks woongelegenheden voorstellen, waaruit u de meest geschikte kunt selecteren. Zo verliest u geen tijd. Het belangrijkste nadeel is vanzelfsprekend dat de makelaar enkel de woningen kan aanbieden waarover hij een contract heeft gesloten met de eigenaars. Wanneer er een eigendom te koop aangeboden wordt, brengt de makelaar de kandidaat-kopers daarvan kosteloos op de hoogte. De kandidaat-koper betaalt dus geen enkele commissie.