Sinds de regionalisering van de fiscale materies hanteren de drie gewesten niet langer dezelfde regels inzake schenkings- en successierechten. Ook niet wat de toepassing van de driejarige termijnen betreft. Bovendien moet binnen elk gewest een onderscheid worden gemaakt naargelang het gaat om de schenking van een roerend dan wel een onroerend goed.
...