Met alweer een pensioenhervorming in aantocht (het plan van minster Lalieux is intussen bekend), stelde de Vrouwenraad een lijst van aandachtspunten op om de pensioenkloof zoveel mogelijk te dichten. Want het moet gezegd: vandaag ligt het pensioen van mannen gemiddeld 26% hoger dan dat van vrouwen. Die pensioenkloof is groter dan de loonkloof en heeft veel te maken met loopbaankeuzes die vrouwen in het verleden, maar ook vandaag nog maken.
...

Met alweer een pensioenhervorming in aantocht (het plan van minster Lalieux is intussen bekend), stelde de Vrouwenraad een lijst van aandachtspunten op om de pensioenkloof zoveel mogelijk te dichten. Want het moet gezegd: vandaag ligt het pensioen van mannen gemiddeld 26% hoger dan dat van vrouwen. Die pensioenkloof is groter dan de loonkloof en heeft veel te maken met loopbaankeuzes die vrouwen in het verleden, maar ook vandaag nog maken. "Vrouwen halen veel minder dan mannen een loopbaan van 45 jaar", zegt voorzitter Meron Knikman. "Ze komen gemiddeld aan 36,6 jaar en mannen aan 42,2 jaar. Trouwens, bij alle hervormingsmaatregelen inzake pensioenen in het verleden voldeden vrouwen altijd minder aan de voorwaarden dan mannen. Zo kunnen zij vandaag vaak niet met vervroegd pensioen omdat ze niet genoeg gewerkte jaren hebben. En voor het minimumpensioen van 1.500 euro, waar veel over te doen is, moet je een volledige loopbaan van 45 jaar hebben. Een écht minimumpensioen van 1.500 euro zou nochtans een sterk signaal kunnen zijn voor een sterk wettelijk pensioen." Een ander aandachtspunt is volgens de Vrouwenraad deeltijds werk. "Ook dat heeft een grote impact op je pensioen. Deeltijds werken kan een keuze zijn, maar is ook ingebed in specifieke sectoren waar vooral vrouwen werken (80% vrouwen tegenover 20% mannen). En je krijgt een pensioen in verhouding tot je gewerkte tijd. Bovendien worden vrouwen door het mechanisme van de samendrukking van deeltijds gewerkte uren nog eens extra benadeeld. Zou het niet zinvoller zijn om voltijds werk aan te bieden dat fysiek en psychisch draaglijk/werkbaar is, zoals een collectieve arbeidsduurvermindering, bijvoorbeeld een 30-urenweek?" vraagt Meron Knikman zich dan ook af.