Welk soort huurovereenkomst is de opnameovereenkomst?

In een woonzorgcentrum wordt een specifieke huurovereenkomst afgesloten tussen de verantwoordelijke beheersinstantie en de bewoner. Dit is de schriftelijke opnameovereenkomst. Ze geldt voor onbepaalde duur en moet een aantal verplichte elementen bevatten, zoals het bedrag en de samenstelling van de dagprijs, de eventuele waarborg, de voorwaarden voor opzeg, het kamernummer, de ontslagregeling, enz. Daarnaast tekent de bewoner ook nog het huishoudelijk reglement, waarin de wederzijdse rechten en plichten van de bewoners en het WZC staan, de dagindeling, de inspraak van de bewoners,...
...