Tot in de helft van de 19de eeuw vormden de Landes een uitge-strekt, verlaten en moerassig gebied, alleen bevolkt door schapen en hun herders die in de zompige grond... op stelten moesten lopen om de kudde te hoeden. Maar toen kwamen de gebroeders Pereire en zij zorgden met hun aanstekelijk dynamisme voor een radicale ommekeer. Deze bankiers uit Bordeaux hadden een spoorwegmaat-schappij gekocht en besloten in 1857 de lijn tot in Arcachon door te trekken. Met de koets duurde de reis van Bordeaux naar Arcachon veertien uur, met de trein slechts twee uur.
...