Bij de onderhandelingen over de Europese spaarfiscaliteit aanvaardde het Groothertogdom Luxemburg onmiddellijk de invoering van een roerende voorheffing ten koste van niet-inwoners. Met andere woorden: buitenlanders die hun coupons komen innen langs de oevers van de Pétrusse zullen over afzienbare tijd niet meer kunnen ontsnappen aan de afhouding aan de bron, de maatregel dus die hen nu net uit hun eigen land deed wegvluchten. Meer nog, na 15 % in de eerste drie jaren en 20 % gedurende de drie volgende, zal de voorheffing stijgen tot 35 %! Maar er bestaan twijfels over die afhouding aan de Luxemburgse bron. Ze zal immers pas worden ingevoerd samen met de fameuze Europese richtlijn over de spaarinkomsten, waarvan de toepassing gekoppeld blijft aan de onderhandelingen die al jaren aanslepen tussen de Europese Unie en diverse vreemde landen. Toch moeten we er rekening mee houden dat deze discussies vorige lente grotendeels...