Bij de onderhandelingen over de Europese spaarfiscaliteit aanvaardde het Groothertogdom Luxemburg onmiddellijk de invoering van een roerende voorheffing ten koste van niet-inwoners. Met andere woorden: buitenlanders die hun coupons komen innen langs de oevers van de Pétrusse zullen over afzienbare tijd niet meer kunnen ontsnappen aan de afhouding aan de bron, de maatregel dus die hen nu net uit hun eigen land deed wegvluchten. Meer nog, na 15 % in de eerste drie jaren en 20 % gedurende de drie volgende, zal de voorheffing stijgen tot 35 %! Maar er bestaan twijfels over die afhouding aan de Luxemburgse bron. Ze zal immers pas worden ingevoerd samen met de fameuze Europese richtlijn over de spaarinkomsten, waarvan de toepassing gekoppeld blijft aan de onderhandelingen die al jaren aanslepen tussen de Europese Unie en diverse vreemde landen. Toch moeten we er rekening mee houden dat deze discussies vorige lente grotendeels...

Bij de onderhandelingen over de Europese spaarfiscaliteit aanvaardde het Groothertogdom Luxemburg onmiddellijk de invoering van een roerende voorheffing ten koste van niet-inwoners. Met andere woorden: buitenlanders die hun coupons komen innen langs de oevers van de Pétrusse zullen over afzienbare tijd niet meer kunnen ontsnappen aan de afhouding aan de bron, de maatregel dus die hen nu net uit hun eigen land deed wegvluchten. Meer nog, na 15 % in de eerste drie jaren en 20 % gedurende de drie volgende, zal de voorheffing stijgen tot 35 %! Maar er bestaan twijfels over die afhouding aan de Luxemburgse bron. Ze zal immers pas worden ingevoerd samen met de fameuze Europese richtlijn over de spaarinkomsten, waarvan de toepassing gekoppeld blijft aan de onderhandelingen die al jaren aanslepen tussen de Europese Unie en diverse vreemde landen. Toch moeten we er rekening mee houden dat deze discussies vorige lente grotendeels werden afgerond, vooral dan met Zwitserland. Wél waar is dat de datum van de inwerkingtreding al tweemaal werd opgeschoven en dat zoiets nog wel een keer zou kunnen gebeuren. Tot nader order zou de voorheffing vanaf 1 juli 2005 verschuldigd zijn. Verbaast die capitulatie van het Groothertogdom voor de voorheffing? Niet echt. Het cliënteel van de - vooral Belgische - 'couponnetjesknippers' is eigenlijk maar marginaal voor de internationale financiële markt die Luxemburg vandaag is. Vermogensbeheer weegt er wél zwaar door. En die sector trekt zich van de voorheffing nauwelijks iets aan, maar hij koestert wél het bankgeheim als een kostbare schat. Het land aarzelde dus niet om zijn imago van fiscaal paradijs op te geven door een voorheffing in te voeren... maar dit in de hoop dat het zijn bankgeheim kon bewaren. Daarin is het in mei van dit jaar met glans geslaagd. De Europese Unie stond het Groothertogdom immers toe dat geheim te behouden zolang het in Zwitserland bestaat. Daarmee is het gevaar ten minste voor een tijd geweken... Moeten we er dan van uitgaan dat een belegger die zijn spaargeld in Luxemburg belegt voortaan niet meer aan die afhouding aan de bron zal kunnen ontsnappen? Niet helemaal, of... zelfs helemaal niet. Er liggen diverse vluchtwegen open. Zo geldt de afhouding alleen voor beleggingsinstrumenten die interesten opleveren (bankrekeningen, kasbons, obligaties, enz.) én voor beleggingsfondsen en beveks belegd in dergelijke producten. Aandelen en aandelenbeveks ontsnappen eraan. Helaas is dit een magere troost: gewoonlijk trekt men niet naar Luxemburg om de dividenden op aandelen te innen, want die zijn laag. Ze worden afgeroomd door kosten en gewoonlijk getroffen door voorheffing in het land van oorsprong. Een interessantere piste is de levensverzekering, die eveneens aan de spaarrichtlijn ontsnapt. Dat geldt ook in België maar het Groothertogdom biedt de belegger de mogelijkheid om zijn portefeuille vrij makkelijk in levensverzekeringen om te zetten, tenminste als die portefeuille een half miljoen euro weegt, of zwaarder. Een goede tip dus, maar niet voor de kleine spaarder. Gelukkig is dit nog niet alles. De Europese richtlijn stelt obligaties uitgegeven voor 1 maart 2001, onder bepaalde voorwaarden, vrij van afhouding. Fortis Bank lanceerde trouwens in de herfst van 2003 een bevek die hierin geïnvesteerd werd. Verder geven de bankiers ter plaatse hun technici de opdracht zich eens te buigen over manieren om de interestinkomsten te camoufleren. Door een beroep te doen op diverse gesofisticeerde technieken zou men fondsen en beveks die belegd zijn in obligaties vrij makkelijk, en minstens voor een deel, moeten kunnen ontdoen van hun obligatie-etiket. Er is een wettelijke regeling in voorbereiding, de minimis-regeling, die daarbij nog een handje zou moeten helpen! Het jongste trucje is veel eenvoudiger: door een gelukkige vergetelheid legt de toekomstige Europese fiscaliteit de voorheffing alleen ten laste van beleggingsfondsen met een Europees paspoort. Fondsen met louter lokale ambities ontsnappen eraan. Dit betekent dat Luxemburgse fondsen die ter plaatse werden gekocht, hun bezitter de mogelijkheid moeten bieden aan de voorheffing te ontsnappen. Dit tenminste in een eerste fase, want deze vergetelheid zal over enkele jaren waarschijnlijk hersteld worden... Zoals u ziet zijn er sluipwegen genoeg. Maar deze trucs en tips kunnen één waarheid niet verhullen: goed beleggen betekent voor alles de juiste keuzes maken en vergissingen vermijden. De voorheffing omzeilen kan de kers op de taart zijn maar de taart vervangen kan ze nooit! A Guy LegrandFiscale fraude zal almaar zwaarder worden aangepakt. Zwart geld uitgeven zal dus zeker moeilijker worden.