De Vlaamse kust is een geval apart. De vastgoedprijzen zijn er niet te vergelijken met die elders in ons land maar evenmin met deze van de Franse of de Nederlandse kust. De reden? Aan de Belgische kust valt altijd wel iets te beleven en dat spreekt veel mensen aan. De meesten willen immers niet in hun eentje over de dijk flaneren of op een terrasje zitten...
...