MOET DE VRUCHTGEBRUIKER ZICH VERZEKEREN?

Ik heb het vruchtgebruik geërfd van de woning van mijn overleden partner. We woonden wettelijk samen. Zijn kinderen zijn blote eigenaars. Moet ik als vruchtgebruiker een verzekering nemen?
...

Ik heb het vruchtgebruik geërfd van de woning van mijn overleden partner. We woonden wettelijk samen. Zijn kinderen zijn blote eigenaars. Moet ik als vruchtgebruiker een verzekering nemen? Het nieuwe goederenrecht verplicht de vruchtgebruiker om de goederen waarop het vruchtgebruik rust in volle eigendom te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's. Specifiek voor onroerend goed zegt de wet dat de vruchtgebruiker dit minstens tegen brand moet verzekeren. Voor het overige moet concreet worden bekeken of een verzekering aan de orde is. Verder zegt de wet dat de vruchtgebruiker de premies van deze verzekering moet betalen. De blote eigenaar kan eisen dat de vruchtgebruiker het bewijs van de verzekeringspolis voorlegt. Als de vruchtgebruiker de verzekeringsplicht niet nakomt, mag de blote eigenaar zelf een verzekering nemen. De vruchtgebruiker is dan verplicht de kosten daarvan onmiddellijk te vergoeden. Als het verzekerde risico zich voordoet (brand bijvoorbeeld) en de verzekeraar een vergoeding uitbetaalt, dan wordt die gedeeld tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker in functie van de waarde van het vruchtgebruik. In mei 2017 lieten we een nieuw terras aanleggen, voor de som van 4.500 euro. In 2020 merkten we dat de boord langs één kant loskwam van de klinkers. We hebben onmiddellijk de firma gecontacteerd die het terras heeft aangelegd, maar die bleek failliet te zijn. Kunnen we nog iets doen? Wat jullie eventueel hadden kunnen doen, is aantonen dat de werken slecht werden uitgevoerd. Dit bewijs is echter niet zo gemakkelijk te leveren. Het is immers niet omdat je kan aantonen dat de boord langs één kant is losgekomen van de klinkers, dat dit bewijst dat het terras slecht werd aangelegd. Maar het echte probleem in jullie dossier situeert zich op een ander vlak: het tijdstip. De sluiting van de vereffening van de vennootschap werd al in augustus 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Op dat moment hield de firma die jullie terras heeft aangelegd op te bestaan. Jullie hebben dus geen verhaal meer tegen de firma. Op het moment dat de vennootschap werd vereffend (augustus 2019), was de vereffenaar immers niet op de hoogte van jullie probleem. Dat deed zich pas voor in 2020. De vereffenaar heeft dan ook geen fout begaan toen hij de vereffening afsloot. Jullie kunnen dus niet meer optreden tegen de firma en evenmin tegen de vereffenaar. Het enige wat jullie nog kunnen doen is een vergoeding vragen van de aannemer zelf of van zijn schoonzoon, die ondertussen een nieuwe firma heeft opgestart. Maar zij zijn daar wettelijk niet toe verplicht. Ik wil van bank veranderen en zou graag mijn beleggingsportefeuille meenemen. Maar volgens mijn (ex)bankier is dat heel duur, omdat ik dan transferkosten moet betalen. Is dat zo en kan ik daar iets aan doen? Als je jouw effecten (obligaties, fondsen, aandelen, enz.) laat overzetten naar een nieuwe bank, kan de bankier die je verlaat transferkosten aanrekenen. Ze kunnen oplopen tot 150 euro per effectenlijn. Als je bijvoorbeeld hebt belegd in vijf obligaties, vijf fondsen en vijf aandelen, dan moet je dus 15 maal 150 euro of 2.250 euro aan transferkosten betalen. Vraag er vooraf naar, want er zijn ook banken die slechts 25 of 50 euro per effectenlijn aanrekenen. Vraag je nieuwe bankier ook of hij een stuk van de transferkosten overneemt. Je kan natuurlijk alle effecten bij je oude bank verkopen, de opbrengst overschrijven naar je nieuwe bank en vervolgens opnieuw een effectenportefeuille samenstellen. Bij de aan- en verkoop is er evenwel beurstaks verschuldigd, die verschilt naargelang het effect: 0,12% voor obligaties, 0,35% voor aandelen, enz. Bovendien betaal je ook een makelaarsloon bij de aan- en verkoop van obligaties en aandelen, dat verschilt per bank. En dan zijn er nog de instapkosten bij je nieuwe bankier voor de aankoop. Maar ook daarover kan je onderhandelen. Laat je nieuwe bankier uitrekenen welke optie het goedkoopst is voor jou. Als vuistregel geldt dat voor kleine portefeuilles (bv. tien effecten van 1.000 euro) je bijna altijd beter verkoopt, daarna het geld transfereert en alles opnieuw aankoopt bij je nieuwe bankier. Voor grotere portefeuilles (bv. 20 effectenlijnen van 5.000 euro of groter) is het doorgaans voordeliger om de effecten te transfereren. Ik dacht dat een e-mail vandaag dezelfde bewijskracht heeft als een brief. Maar een vriend zei me dat dit niet het geval is en een e-mail enkel als begin van bewijs wordt aanvaard. Klopt dit en wat betekent 'begin van bewijs'? Op 1 november 2020 is het bewijsrecht veranderd. Plaats jij bijvoorbeeld als consument een bestelling bij een bedrijf via e-mail, dan is het bewijs vrij. Vrij wil zeggen: je mag het bewijs aanvoeren met alle middelen van recht, dus ook met een e-mail, een sms of een WhatsApp-bericht. Voor de consument staat er geen grens op. Dat is wel het geval voor het bedrijf waar jij als particulier een bestelling plaatst. Tegenover een particulier is het bewijs voor het bedrijf vrij tot 3.500 euro. Boven dit bedrag is er een schriftelijke overeenkomst nodig. Is die er niet, dan kan het bedrijf de e-mail enkel gebruiken als begin van bewijs van jouw bestelling en moet het nog bijkomende bewijzen leveren. Bijvoorbeeld dat jij ook al een voorschot hebt betaald. Is de klant ook een onderneming, dan gelden andere regels. In dat geval volstaat een e-mail van de klant om het bewijs van de bestelling te leveren. Wil je als particuliere klant protesteren tegen een factuur die je van een onderneming krijgt, dan kan je dat ook met een e-mail doen, tenzij de onderneming in zijn algemene voorwaarden heeft opgenomen dat dit aangetekend moet gebeuren. Je kan dat dan doen met een aangetekende brief, maar ook met een aangetekende mail.