HOE KUNNEN WE AANDRINGEN OP EEN CORRECTE PLAATSING?

We sloten een contract af met een firma voor de levering en plaatsing van zonnepanelen. Na plaatsing, bleken er een aantal stukken te ontbreken, waardoor de panelen niet functioneren zoals het moet. Ondanks voortdurende beloftes, is de firma nog altijd niet langsgekomen voor de herstelling. Wat kunnen we doen?
...

We sloten een contract af met een firma voor de levering en plaatsing van zonnepanelen. Na plaatsing, bleken er een aantal stukken te ontbreken, waardoor de panelen niet functioneren zoals het moet. Ondanks voortdurende beloftes, is de firma nog altijd niet langsgekomen voor de herstelling. Wat kunnen we doen? Jullie sturen best een aangetekende brief om de firma in gebreke te stellen. Daarin nemen jullie het volgende op: 'Ondanks herhaaldelijke vraag van onze kant en beloftes van uw kant, stellen wij vast dat tot op vandaag de plaatsing van de zonnepanelen niet is afgewerkt. Deze situatie is onaanvaardbaar. Hierbij stellen wij u in gebreke om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen en ervoor te zorgen dat de installatie van de zonnepanelen naar behoren gebeurt, zodat de zonnepanelen functioneren zoals het moet. Wij houden ons voor om een schadevergoeding en interesten te vragen. Dit schrijven, dat wij u aangetekend sturen, geldt als een ingebrekestelling.' Reageert de firma niet op deze ingebrekestelling, dan raden we u aan een advocaat in te schakelen. Ik heb een offerte gevraagd voor een ingemaakte kast. De plaatser rekent 21% btw aan, maar een vriend betaalt slechts 6%. Hoe kan dat? Is je woning, die je hoofdzakelijk privé gebruikt, nog geen tien jaar oud sinds de eerste ingebruikname, dan betaal je sowieso 21% btw. Is je woning minstens tien jaar oud, dan kom je soms in aanmerking voor het btw-tarief van 6%. Het moet ook gaan om een 'werk in onroerende staat'. En dat zorgt in de praktijk soms voor discussie. Voor keuken- of badkamerkasten gaat de btw ervan uit dat het tarief 6% is, want dat zijn werken in onroerende staat. Je neemt deze kasten niet mee als je verhuist. Ze worden op maat gemaakt en kunnen niet worden uitgebroken zonder de muren aanzienlijk te beschadigen. Ook een kast die een ruimte in twee deelt en verankerd wordt in de vloer en/of het plafond valt onder de 6% btw. Let wel, de kast moet minstens langs één kant afgesloten zijn met een vaste wand of deuren. En ook een ingemaakte kast onder een trap of op zolder valt in principe onder de 6% btw. De kast moet dan zo gemaakt zijn dat ze de ruimte waar ze wordt geplaatst helemaal opvult. Dat geldt ook voor een dressing die twee of zelfs drie muren van de kamer vult. De kasten moeten verankerd zijn in de muren en de vloer. Gaat het om gewone inmaakkasten, die zonder beschadiging kunnen worden verwijderd, dan is de kast niet ingelijfd in het gebouw en bedraagt het tarief 21%. Dat de kasten worden vastgemaakt aan de muur betekent dus niet dat ze integraal deel uitmaken van de woning. Onze zoon en zijn vriendin wonen 16 jaar samen in een huis dat van ons is, zonder huur te betalen. Ze kregen kinderen en legden een verklaring van wettelijk samenwonen af in 2016. Nadien deden ze verbouwingswerken, waarvoor enkel onze zoon heeft geleend. Ze gaan nu uit elkaar. De vriendin eist 15.000 euro als vergoeding voor haar bijdrage in de werken. Kan dat? Het bedrag dat de vriendin van jullie zoon eist, baseert ze op de helft van de factuurbedragen betaald via hun gemeenschappelijke rekening. Anderzijds hadden jullie zoon en zijn vriendin een mondeling akkoord dat het bedrag dat zij op de gemeenschappelijke rekening stortte een compensatie was voor het feit dat ze geen huur aan jullie betaalden. Zij heeft ook tien jaar mee genoten van de aangebrachte verbeteringen. Het koppel zette ook niets op papier over het gebruik van het gemeenschappelijke spaargeld voor de betaling van de werken. Jullie geven aan dat de vriendin niet deelde in bepaalde uitgaven: kinderopvang, vakantieverblijf,... Allereerst zal de vriendin moeten bewijzen dat haar vordering gegrond is. Voor de uitgaven van voor juli 2011 is haar vordering verjaard (meer dan tien jaar geleden). Verder moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de periode dat ze feitelijk samenwoonden en de periode van wettelijke samenwoning. Vanaf 2016 moest het koppel, elk naar vermogen, bijdragen in de kosten van het huishouden. Als de vriendin een bedrag wil terugeisen, moet ze een 'verrijking zonder oorzaak' van jouw zoon aantonen. Anders gezegd: ze moet bewijzen dat hij rijker is geworden en zij armer. Als je 15.000 euro over 16 jaar spreidt, kom je uit op 78,12 euro per maand, wat je bezwaarlijk een verarming kan noemen. Bovendien heeft zij al die jaren gratis in jullie huis gewoond. Jullie zoon kan deze argumenten aanvoeren. We raden hem dan ook aan om niet te betalen. Zet zijn vriendin verdere stappen, dan raadpleegt jullie zoon best een gespecialiseerde advocaat. Binnen een paar maanden ga ik met pensioen. Ik kreeg een opzegging van mijn werkgever. Tijdens deze opzeggingstermijn wil ik sollicitatieverlof opnemen, maar mijn werkgever zegt dat dit niet kan. Is dat zo? Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is opgezegd (ongeacht wie die opzegging geeft), heeft in principe recht op een aantal dagen sollicitatieverlof. Als je voltijds werkt, mag je gedurende de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn één volle of twee halve dagen per week sollicitatieverlof nemen. In de periode voordien mag je maximaal een halve dag per week nemen. Krijg je outplacementbegeleiding, dan heb je gedurende de ganse duur van de opzeggingstermijn recht op één volle of twee halve dagen per week. Het sollicitatieverlof moet worden gebruikt om effectief te solliciteren. Is hier discussie over, dan moet je werkgever bewijzen dat je het sollicitatieverlof gebruikte voor andere doeleinden dan om te solliciteren. Heeft je werkgever je arbeidsovereenkomst opgezegd omdat je de pensioenleeftijd nadert, dan heb je wel degelijk recht op sollicitatieverlof, mits je dat echt gebruikt om te solliciteren.