WELKE NOTARIS BEWAART DE AKTE VAN MIJN HUIS?

Ik kocht een huis samen met mijn partner met wie ik wettelijk samenwoonde. De akte werd opgemaakt door een notaris in Luik. Voor zijn overlijden schonk mijn partner mij zijn deel van ons huis, bij dezelfde notaris. Hij maakte daar ook een testament. De notaris van zijn familie vraagt een kopie. Welke notaris bezit de eigendomstitel van ons huis?
...

Ik kocht een huis samen met mijn partner met wie ik wettelijk samenwoonde. De akte werd opgemaakt door een notaris in Luik. Voor zijn overlijden schonk mijn partner mij zijn deel van ons huis, bij dezelfde notaris. Hij maakte daar ook een testament. De notaris van zijn familie vraagt een kopie. Welke notaris bezit de eigendomstitel van ons huis? De notaris die de akte opmaakte bij de aankoop van een onroerend goed, bewaart de officiële akte. Stel dat je je akte thuis niet meer kan terugvinden, dan kan je altijd terecht bij de notaris die de akte opmaakte. In jouw geval is dat de notaris in Luik. Deze notaris bewaart ook het testament dat je partner maakte. Het maakt daarbij niet uit of het een eigenhandig testament was dat hij gedeponeerd heeft bij de notaris, of een authentiek testament dat de notaris heeft opgemaakt. De notaris in Luik kan je ook de akte bezorgen die werd opgemaakt naar aanleiding van de schenking. Hiermee kan jij tegenover de familieleden van je overleden partner aantonen dat jij wel degelijk de volle eigendom van jullie huis hebt en niet enkel het vruchtgebruik, wat het geval zou zijn als jouw partner, met wie je wettelijk samenwoonde, deze schenking niet had gedaan. Moeder is 97 jaar en verblijft momenteel in een woon-zorgcentrum, waar ze 1.700 euro per maand betaalt. Ze is niet dementerend, maar wel een beetje verward. Mijn zus wil moeder nu bij haar laten wonen. Ze zou dan elke maand diezelfde som van moeder haar rekening halen. Is dit niet overdreven? Wat kan ik doen? Er bestaat niet zoiets als een vast barema voor het bedrag dat jij als kind kan vragen als je een van je ouders in huis neemt. Maar als jij denkt dat jouw zus te veel vraagt en dus niet in het belang van jullie moeder handelt, en jullie moeder niet meer in staat is om volledig zelfstandig haar vermogen te beheren, dan kan je best een verzoek indienen bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen. Het aanstellen van een bewindvoerder is een beschermingsmaatregel voor wie zich in een kwetsbare positie bevindt. Die bewindvoerder zal dan de goederen van jullie moeder beheren. Het kan gaan om een professioneel iemand, zoals een notaris of een advocaat, maar het mag evengoed een familielid zijn. Jouw zus kan jullie moeder wel ten laste nemen, als jullie moeder deel uitmaakt van het gezin van je zus op 1 januari van het aanslagjaar - voor de komende aangifte, inkomsten 2020, is dat dus 1 januari 2021 - én als haar netto bestaansmiddelen niet meer bedragen dan 3.380 euro. Met andere woorden, als jullie moeder maximaal een bruto jaarpensioen van 27.230 euro ontvangt, kan ze ten laste zijn van je zus. Ik wil volgende maand verhuizen. Het staat gepland op een donderdag, hoewel ik die dag normaal moet werken. Mag ik een dagje afwezig blijven van het werk of heb ik daar de toestemming van mijn werkgever voor nodig? Word ik betaald voor de dag dat ik thuisblijf? Als je wil verhuizen, is het inderdaad niet altijd mogelijk om dat in het weekend te doen. Mogelijks heeft de verhuisfirma waar je mee werkt dan geen tijd of moet je voor het weekend je huidige woning al verlaten. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, heb je bij een verhuis geen recht op klein verlet. Al kan er in het bedrijf of de sector waar je werkt wel een afwijkende regeling bestaan. Kijk dus zeker na of er in jouw bedrijf een afwijkende regeling van toepassing is. Je mag bij een verhuis ook niet zomaar verlof om dwingende redenen nemen. Dat kan enkel bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een kind dat plots ziek wordt, of een brand en zo meer. Je kan je werkgever wel vragen om een of meerdere dagen vakantie te nemen. Heb je geen vakantiedagen meer, dan kan je je werkgever voorstellen om verlof zonder wedde te nemen. Maar zomaar wegblijven op het werk, zonder akkoord van je werkgever, doe je beter niet. Je werkgever kan dan een sanctie tegen jou nemen en je eventueel zelfs ontslaan om een dringende reden. Ik wil graag geld of effecten schenken aan mijn zoon. Omdat ik zelf niet in financiële problemen wil komen, werd me aangeraden om er een rentelast van 3% aan te koppelen. Maar wat als mijn zoon later die rentelast niet wil betalen? Doe je gewoon een bankgift en stipuleerde je die rentelast in het bewijsdocument, dan zal je uiteindelijk naar de rechtbank moeten stappen om je rente te krijgen. Maar procederen tegen je eigen kind is het laatste wat je als ouder wil. Zorg daarom dat je nog voldoende vermogen behoudt, als stok achter de deur. Deed je een notariële schenking met rentelast, dat sta je juridisch sterker. Je hebt dan een uitvoerbare titel en je moet niet naar de rechtbank stappen. Maar een deurwaarder naar je kind sturen om dit uit te voeren is wellicht evenmin wat je als ouder graag doet. Gaat het om een heel grote schenking van bijvoorbeeld een effectenportefeuille en wil je elk jaar 100% zeker zijn van je rente, combineer deze schenking dan met de oprichting van een maatschap. We kunnen hier niet in detail treden, maar dergelijke constructie is pas aan te raden voor schenkingen van 500.000 euro of meer. Voor het oprichten van een maatschap moet je rekenen op een eenmalige kost van 3.500 euro. Maar na de oprichting zijn er geen verdere kosten aan verbonden.