KAN IK DE OVERNAMEPRIJS VAN ONS HUIS NOG HERZIEN?

Mijn man en ik zijn gescheiden met onderlinge toestemming. We waren beiden voor de helft eigenaar van ons huis. Hij heeft mijn helft overgekocht. Ik verneem nu dat hij het huis met een flinke meerwaarde kon doorverkopen. Kan ik hem nog een hogere prijs vragen voor mijn deel?
...

Mijn man en ik zijn gescheiden met onderlinge toestemming. We waren beiden voor de helft eigenaar van ons huis. Hij heeft mijn helft overgekocht. Ik verneem nu dat hij het huis met een flinke meerwaarde kon doorverkopen. Kan ik hem nog een hogere prijs vragen voor mijn deel? In principe is bij een vereffening-verdeling - of het nu om een gerechtelijke scheiding dan wel om een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) gaat - het akkoord over de overnameprijs definitief, tenzij je hierover een andere afspraak hebt gemaakt in de akte. Je kan immers afspreken dat als er later een meerwaarde wordt gerealiseerd bij de verkoop van onroerend goed, diegene die zijn aandeel in het onroerend goed overdroeg later nog deelt in die meerwaarde en een extra bedrag krijgt, ook al is de vereffening-verdeling intussen gebeurd. Maar heb je daar geen afspraak over gemaakt in de akte, dan kan je er niet meer op terugkomen eens de vereffening-verdeling een feit is. Mijn zoon kocht enkele maanden geleden een tweedehandswagen van een particuliere verkoper. De wagen blijkt heel wat gebreken te hebben. Kan hij vragen dat de verkoper de herstellingskosten betaalt en hem garantie geeft? Als je een tweedehandswagen koopt van een particuliere verkoper, dan heb je niet dezelfde garantie als wanneer je een tweedehandswagen koopt van een garagist. De wet op de garantie inzake consumptiegoederen speelt bij die particuliere verkoop namelijk niet. Toch betekent dit niet dat je de herstellingskosten noodzakelijk zelf moet betalen. Het is nu eenmaal mogelijk dat de garantie die de oorspronkelijke verkoper-garagist gaf of moest geven nog loopt. Is dat het geval, dan kan je daar als koper een beroep op doen. Vraag de verkoper dat hij jou de factuur bezorgt van zijn oorspronkelijke aankoop. Als het gebrek al bestond op het moment dat je de tweedehandswagen kocht, dan kan je de verkoper mogelijks ook aanspreken op basis van verborgen gebreken. Kijk wel na of deze waarborg niet wordt uitgesloten in de koopovereenkomst. In de meeste koopovereenkomsten voor tweedehandswagens is dat het geval. Wordt die waarborg effectief uitgesloten, dan kan je de verkoper alleen maar aanspreken als die weet had van het gebrek en dat tegenover jou als koper heeft verzwegen. Mijn ouders hebben hun huis verkocht en huren nu een appartement in het Vlaams gewest. Zij hebben geen onroerende goederen meer. Daardoor vervalt de vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting voor de langstlevende. Klopt dat? In de drie gewesten is de langstlevende partner vrijgesteld van erfbelasting op zijn/haar aandeel in de gezinswoning. In Vlaanderen is dat zo voor echtgenoten, wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners die al drie jaar onafgebroken samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. In Wallonië is dat enkel zo voor echtgenoten en wettelijke samenwoners. Maar als een koppel de gezinswoning huurt, kan die uiteraard niet worden geërfd. Je ouders zullen allicht meer roerende goederen hebben, tenzij ze de opbrengst van de verkoop van hun huis hebben weggeschonken of opdeden. Dan is er in Vlaanderen nog een fiscaal nadeel. Want voor de erfbelasting in rechte lijn en tussen partners wordt het vermogen gesplitst in roerende en onroerende goederen en wordt op elk deel de belasting berekend. Doordat ze nu enkel roerende goederen hebben, kunnen ze niet van deze 'splitsing' genieten en zullen ze in een hogere schijf terechtkomen. In de andere gewesten bestaat deze opsplitsing niet. Volgens mijn bankier moeten de banken de saldi van de rekeningen van hun klanten vandaag automatisch meedelen aan het Centraal Aanspreekpunt. Betekent dat nu dat mijn belastingcontroleur perfect weet wat er op mijn rekeningen staat? Door een nieuwe wet moeten banken sinds 31 december 2020 inderdaad meer informatie meedelen aan het Centraal Aanspreekpunt (kortweg CAP), een databank bij de Nationale Bank van België (NBB) die de informatie centraliseert. Banken en verzekeraars moeten die informatie verplicht aan het CAP meedelen. Tot nog toe was de mededelingsplicht beperkt tot de identiteit van de houder of volmachthouder van de rekening of het contract, alsook belangrijke gebeurtenissen, zoals het openen of afsluiten van een rekening, of het toekennen of intrekken van een volmacht. Sinds 31 december 2020 moeten banken ook de saldi van bank- en betaalrekeningen en het geglobaliseerde bedrag van financiële contracten meedelen. Concreet betekent dit dat de bank aan het CAP moet meedelen wat het saldo is van je zicht- en spaarrekening alsook de waarde van jouw effectenrekeningen, maar ook de afkoopwaarde van je beleggingsverzekering. Kan de fiscus het CAP zomaar inkijken? Ja, maar enkel in bepaalde situaties: als je controleur aanwijzingen heeft van belastingontduiking of je wil taxeren op een indiciair tekort, wanneer je bijvoorbeeld een klein pensioen hebt maar een villa aan de kust koopt of een dure sportwagen. De fiscus moet die informatie bovendien eerst aan jou vragen. En enkel als je niet of niet afdoende antwoordt, kan de fiscus om inzage in het CAP verzoeken. Als de fiscus toegang krijgt tot het CAP, dan kan hij het saldo op de rekeningen zien, maar niet de verrichtingen.