HEB IK RECHT OP EEN EXTRA FEESTDAG?

Binnen een maand verander ik van werk. Dit jaar valt 1 mei op een zaterdag. De vervangingsdag lag bij mijn huidige werkgever op 4 januari. Bij mijn nieuwe werkgever ligt die op 24 december. Heb ik dan recht op die extra dag?
...

Binnen een maand verander ik van werk. Dit jaar valt 1 mei op een zaterdag. De vervangingsdag lag bij mijn huidige werkgever op 4 januari. Bij mijn nieuwe werkgever ligt die op 24 december. Heb ik dan recht op die extra dag? Volgens de wet op de feestdagen mag je als werknemer tijdens tien feestdagen per jaar niet werken en moet je werkgever deze niet-gepresteerde dagen betalen. Valt een feestdag op een zondag - tenzij je op zondag gewoonlijk werkt - of op een inactiviteitsdag - meestal zaterdag -, dan heb je recht op een vervangingsdag. Die vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag. Sommige bedrijven leggen deze dag vast, andere niet. Verander je in de loop van het jaar van werkgever, dan is het inderdaad mogelijk dat je een extra feestdag krijgt, zoals in jouw geval. Maar omgekeerd kan ook. Stel dat de vervangingsdag bij jouw huidige werkgever vastligt op 24 december en bij je nieuwe werkgever 4 januari, dan zou jij dit jaar maar recht hebben op negen feestdagen. Mijn ex-vrouw en ik zijn al 15 jaar gescheiden met onderlinge toestemming. Ik betaalde al die tijd een vrij hoog onderhoudsgeld. Binnenkort ga ik met pensioen. Moet ik dan nog verder betalen of kan ik daarmee stoppen? Om te weten of je nog verder moet betalen na je pensioenleeftijd, moet je de akte raadplegen die werd opgemaakt bij de echtscheiding. Hierin worden namelijk de gevallen aangegeven waar de onderhoudsuitkering voor je ex-echtgenote kan worden aangepast. Het kan perfect zijn dat daar in staat dat de alimentatie wegvalt of kan worden aangepast als je met pensioen gaat, of dat die bijvoorbeeld aan je inkomsten gekoppeld is. Voor oude echtscheidingsovereenkomsten, gesloten voor 1 september 2007, kan de alimentatie enkel worden gewijzigd in de gevallen die in de overeenkomst worden voorzien. Is pensionering - of een andere wijzigingsmogelijkheid waaronder jouw pensioen kan vallen - als reden van wijziging niet vermeld, dan is zo'n aanpassing allicht niet mogelijk. Dateert jouw echtscheidingsovereenkomst van na deze datum, dan moet je ook nagaan of de wijzigingsmogelijkheid die geldt voor de alimentatie die door een rechter wordt toegekend, wordt uitgesloten. Is dat niet het geval dan kan je, als je minder inkomsten hebt omdat je met pensioen bent, vaak ook een vermindering of afschaffing van de alimentatie vragen. Contacteer een advocaat, die dan een procedure voor de familierechtbank kan starten. Ik ben een zeventiger met medische problemen, waardoor ik me moeilijk kan verplaatsen. Onlangs werd ik beschuldigd van diefstal. Ik heb niet de middelen om een advocaat te betalen. Kan ik toch hulp krijgen om me te verdedigen? Jouw arts heeft een medisch attest opgesteld waarin staat dat je je niet kan verplaatsen. Als je een dagvaarding krijgt om voor de correctionele rechtbank te verschijnen, is het nochtans belangrijk dat je verschijnt, zodat je je rechten kan laten gelden. Want als je niet verschijnt, zal de rechter je bij verstek veroordelen, zonder dat jij een tegenwerping kan maken. Het is daarom heel belangrijk dat je je laat vertegenwoordigen door een advocaat. Bij het bureau voor juridische bijstand kan je om juridische tweedelijnsbijstand - de vroegere pro-Deoadvocaat - vragen. Dat kan enkel als je bestaansmiddelen onder een bepaalde grens liggen. En er is volledige of gedeeltelijk kosteloze bijstand mogelijk. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit of je alleenstaande bent of samenwoont en je al dan niet een gezinslast hebt. Op www.prodeoadvocaat.vlaanderen vind je de adressen van de bureaus voor juridische bijstand. Ik zou graag een hand- of bankgift doen aan mijn dochter. Maar kan dat nog wel onbelast nu de kaasroute is afgeschaft? Een handgift van bijvoorbeeld geld of juwelen, of een bankgift waarbij je geld overschrijft, zijn nog altijd mogelijk. Het bewijs van een hand- of bankgift mag je registreren, maar dat moet niet. Als je het bewijs registreert, betaal je 3% schenkbelasting in Vlaanderen en Brussel en 3,3% in Wallonië, naargelang de woonplaats van de schenker, en dan is alles onmiddellijk geregeld. Registreer je de hand- of bankgift niet, dan moet de schenker nog drie jaar in leven blijven, anders moet je erfbelasting op de schenking betalen. Tot 15 december 2020 kon je ook voor een Nederlandse notaris roerende goederen schenken en was de registratie niet verplicht. Maar sinds 15 december 2020 moeten ook Nederlandse schenkingsakten worden geregistreerd, waardoor de zogenaamde kaasroute in de praktijk is afgeschaft. Dat heeft geen gevolgen voor de hand- en bankgift. Die blijven dus mogelijk en moeten niet worden geregistreerd. In het Vlaams regeerakkoord was wel voorzien om vanaf 1 januari 2021 de verdachte periode van drie jaar op te trekken naar vier. Die verlenging van de termijn was vooral bedoeld om de kaasroute minder aantrekkelijk te maken. Maar nu die mogelijkheid op federaal niveau werd stopgezet, liet de Vlaamse minister van Financiën weten dat de verlenging tot vier jaar er niet komt. De schenker moet dus drie jaar blijven leven in de drie gewesten.