KAN IK VERKOOPRECHTEN MEENEMEN ALS IK EEN GROND KOOP?

Kan je verkooprechten meenemen als je al een huis hebt en daarna een bouwgrond koopt? Kan je dat ook doen als je je huis verhuurt en niet verkoopt? En wat als het huis in Vlaanderen ligt en de bouwgrond in een ander gewest?
...

Kan je verkooprechten meenemen als je al een huis hebt en daarna een bouwgrond koopt? Kan je dat ook doen als je je huis verhuurt en niet verkoopt? En wat als het huis in Vlaanderen ligt en de bouwgrond in een ander gewest? Verkooprechten meenemen kan enkel in Vlaanderen. Dit kan zowel voor een huis als voor een grond. Maar wil je de verkooprechten die je op een huis betaalde, meenemen bij de aankoop van de grond, dan moeten ze beiden in Vlaanderen liggen. Koop je eerst een huis en dan een grond, dan moet je ook weten dat je de verkooprechten enkel kunt meenemen voor de grond. Je kan de betaalde verkooprechten niet in mindering brengen van de btw die je betaalt op het huis dat je op die grond zal bouwen. Het maximumbedrag dat je in mindering kan brengen is 12.500 euro. En dan wordt er ook nog rekening gehouden met het aandeel dat je verkrijgt in de nieuw aangekochte woning of grond. Wordt de akte bijvoorbeeld 50/50 opgesteld, dan zal je maar 6.250 euro in mindering kunnen brengen. Je kan geen verkooprechten meenemen als je je eerste huis verhuurt. Mijn man en ik hebben een huis in Frankrijk. Klopt het dat wij zowel in Frankrijk als in België onroerende voorheffing moeten betalen op dit tweede verblijf? In Frankrijk betalen jullie een onroerende voorheffing op jullie huis in de vorm van een taxe d'habitation -een ingezetenenbelasting - en een taxe foncière of grondbelasting. In België betalen jullie geen onroerende voorheffing op jullie huis in Frankrijk. Iets anders is de personenbelasting. Wij Belgen moeten ons wereldwijde inkomen aangeven. Dat geldt ook voor het fictieve inkomen dat verbonden is aan jullie huis in Frankrijk. Maar ons land heeft een dubbelbelastingverdrag gesloten met Frankrijk. Daardoor wordt dit fictieve inkomen vrijgesteld in België. Er is wel progressievoorbehoud. Dit betekent dat er wel rekening wordt gehouden met het fictieve inkomen van het Franse huis om het tarief te bepalen dat wordt toegepast op jullie andere belastbare inkomsten in België. Dus ook al verhuren jullie het huis in Frankrijk niet, toch moeten jullie de fictieve huurwaarde, die als basis dient voor de grondwaardebelasting, aangeven in jullie Belgische belastingaangifte. Het bedrag dat je vermeldt, is de kadastrale huurwaarde die je op je Franse formulier terugvindt. Je moet dit bedrag wel eerst verdubbelen, want daar zijn al 50% forfaitaire kosten van afgetrokken. Als de taxe foncière op jouw naam gevestigd werd en je hebt ze effectief betaald, dan mag je dit bedrag in mindering brengen van het bedrag dat je aangeeft. Mijn buurman heeft enkele bomen in zijn tuin staan, vlakbij de scheiding met mijn perceel. In de zomer nemen ze veel zonlicht weg, in de herfst vallen er heel veel bladeren in mijn tuin. Kan ik daar iets tegen doen? Vandaag moeten hoogstammige bomen minstens twee meter van de scheiding staan, laagstammige minimum op een halve meter. Om te weten of een boom hoog- of laagstammig is, wordt gekeken naar de manier waarop je buur de boom laat groeien, tenzij er in de gemeente waar je woont een ander gebruik geldt. Om dat te weten kan je terecht op de griffie van het vredegerecht van het kanton waar het onroerend goed ligt. Je kan ook navraag doen bij de gemeente waar je woont. Staat de boom op een kortere afstand, dan kan je de rooiing vragen, tenzij hij er al 30 jaar staat. De rechtbank kan je vordering ook afwijzen als ze meent dat er sprake is van rechtsmisbruik. Staat de boom op meer dan twee meter, maar veroorzaakt hij overdreven hinder voor jou, dan kan je eveneens actie ondernemen tegen je buur. Vanaf 1 september 2021 gelden er evenwel nieuwe regels met betrekking tot de afstand van bomen en planten. De nieuwe wet zegt dat de afstand tot de scheiding, voor bomen die minstens twee meter hoog zijn, twee meter moet bedragen, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom. Voor andere bomen, struiken en hagen moet een halve meter afstand tot de scheiding worden gerespecteerd. Mijn zoon woont al een paar jaar feitelijk samen en gaat nu een huis kopen met zijn partner. De notaris raadt aan om het huis te kopen met een beding van aanwas omwille van de erfbelasting. Maar is de gezinswoning niet altijd vrijgesteld? Zowel echtgenoten als wettelijk samenwonenden genieten in de drie gewesten vanaf de eerste dag van een vrijstelling van de gezinswoning. Feitelijk samenwonenden genieten enkel in Vlaanderen van die vrijstelling als ze gedurende drie jaar ononderbroken hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. In principe wordt naar het domicilie gekeken, maar je mag het ook op een andere manier bewijzen: met facturen van nutsvoorzieningen, aankoopfacturen, enz. Deze drie jaar begint te lopen vanaf het moment dat ze zijn gaan samenwonen, niet vanaf de aankoop van het huis. Als jouw zoon en zijn partner in Vlaanderen wonen, is een beding van aanwas dus doorgaans overbodig, zeker als ze al drie jaar feitelijk samenwonen. Let wel, feitelijke samenwoners erven niet automatisch van elkaar. Ze moeten dus een testament opmaken! In Brussel en Wallonië geldt de vrijstelling enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Feitelijk samenwonenden nemen daar dus best een beding van aanwas. Als een van beiden overlijdt, zal zijn/haar deel aanwassen bij het deel van de langstlevende partner. Die betaalt daar in Brussel en Wallonië 12,50% registratierechten op.