Bijna drie jaar is het geleden (op 23 december 2005) dat de tekst van het Generatiepact in het Staatsblad verscheen. Het doel was ambitieus: 50-plussers motiveren om langer te blijven werken of weer aan de slag te gaan. Daarvoor schiep het pact een aantal financiële stimulansen voor werknemers, werkzoekenden én werkgevers, maar ook ingrepen om het werken aangenamer te maken. Samen met nog andere maatregelen (federale en regionale) kunnen we vandaag profiteren van een rist voordelen als we blijven werken (zie het kaderstuk op p. 36: Werken na uw vijftigste: de voordelen).
...