Vanaf 2005 zou de nieuwe zogenaamde Europese spaarrichtlijn in voege moeten treden. Hoewel de definitieve goedkeuring pas voor volgend jaar gepland is, zijn de krachtlijnen van het akkoord inmiddels duidelijk. Vanaf 2005 zullen de lidstaten het aan elkaar moeten melden wanneer er interesten worden uitbetaald aan een spaarder uit een andere lidstaat. Met andere woorden: hebt u als Belg een rekening in het buitenland, dan wordt de Belgische fiscus automatisch op de hoogte gebracht van de interesten die op die buitenlandse rekening worden bijgeschreven. Niet alleen zult u daardoor de belasting op uw beleggingsinkomsten niet meer kunnen ontwijken (als u dat zou willen), maar bovendien wordt daarmee ook uw eventuele buitenlandse zwarte rekening geopenbaard. En sluipt u met uw zwarte obligaties naar een buitenlands bankloket om uw coupons te knippen, dan staat u een gelijkaardig lot te wachten. De rentebetaling wordt dan meegedeeld aan de Belgische fiscus.
...