Het is in artikel 894 van ons Burgerlijk Wetboek dat het begrip schenking juridisch wordt gedefinieerd: "de schenking is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van een zaak ontdoet ten voordele van de begiftigde die ze aanneemt". Veel wijzer maakt ons deze bepaling niet. Grasduinend in de rechtspraak en de rechtsleer wordt het gelukkig al iets duidelijker.
...