3 maanden voor u verhuist

Bent u huurder van uw huidige woning, vergeet dan niet op tijd uw huurovereenkomst op te zeggen. Huurders met een negenjarige huurovereenkomst moeten een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven.
...

Bent u huurder van uw huidige woning, vergeet dan niet op tijd uw huurovereenkomst op te zeggen. Huurders met een negenjarige huurovereenkomst moeten een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven. n Informeer bij de verschillende verhuisfirma's en vergelijk hun prijzen. n Verhuist u naar een ander land, neem dan contact op met gespecialiseerde verhuisfirma's. Zij brengen u op de hoogte van alle mogelijke formaliteiten die u moet vervullen en van de douanereglementeringen. n Contacteer uw verzekeraar om uw verzekering tegen brand en diefstal naar de nieuwe woning over te zetten. n Als u op een weekdag verhuist is de kans groot dat u daarvoor een dag betaald verlof krijgt. Vraag uw werkgever of dit voorzien is in een CAO en maak van de gelegenheid gebruik om hem op de hoogte te brengen van uw verhuizing. n Gas/elektriciteit/water. Neem contact op met de distributiemaatschappij om het noteren van de meterstand te regelen. Ofwel maakt u een afspraak met een meteropnemer, wiens verplaatsingsonkosten u zult moeten betalen, ofwel vult u de meterstand zelf in op een formulier dat u samen met de nieuwe huurder of eventueel met de eigenaar ondertekent. Hetzelfde doet u voor u uw intrek neemt in uw nieuwe woning. Vermijd af- en aansluitingskosten en zorg ervoor dat zowel de oude als de nieuwe huurder of eigenaar aanwezig is bij de opname van de meterstanden. n Stookolie- of propaanverwarming. Wordt uw oude woning verwarmd met stookolie of propaan, verwittig dan de nieuwe huurder van eventuele lopende contracten voor huur van tanks en brandstoflevering, en eventueel de leverancier van de stopzetting van uw contract of brandstofafname. Wordt uw nieuwe woonst ook verwarmd met stookolie of propaan, zoek dan uit wie tot hiertoe de brandstof leverde en of er een contract bestaat. Verleng dit contract al dan niet. n Teledistributie. Geef uw adreswijziging door aan de kabelmaatschappij. Bevindt de nieuwe kabelaansluiting zich op het net van dezelfde maatschappij, dan kan het abonnement blijven gelden. Moet u overschakelen naar een andere maatschappij, informeer dan naar de terugbetalings- mogelijkheden voor de resterende abonnementstijd. n Telefoon. Vraag ongeveer twee weken voor u verhuist de overplaatsing van uw lijn aan bij uw telecombedrijf of contacteer eventueel telefonisch de klantendienst voor een overplaatsingsformulier. n Bank, verzekeringsmaatschappijen, mutualiteit, belastingadministraties (ook de dienst btw en de sociale verzekeringskas als u zelfstandig bent), uitgeverijen waarbij u een abonnement hebt,... TIP Hebt u weinig tijd, dan kunt u al deze diensten laten verwittigen via de DoMyMove van De Post. Haal in het postkantoor het DoMyMove-formulier om uw briefwisseling automatisch naar uw nieuwe woning te laten doorsturen en tegelijk uw adreswijziging aan een heel aantal diensten in één keer te melden. Vergeet uw identiteitskaart niet mee te nemen. Meer info hierover op www.post.be, tik 'DoMyMove' in het venster 'Zoeken'. Voor een nazending gedurende 3 maanden en het verwittigen van een aantal diensten betaalt u euro15 (binnenland) of euro30 (buitenland). U kunt bij de post ook adreswijzigingskaartjes kopen. n Laat door de gemeentepolitie parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen, zowel voor uw oude als voor uw nieuwe woning. Hiervoor betaalt u een kleine som (het tarief verschilt van gemeente tot gemeente) maar zo voorkomt u parkeer- en andere problemen op een dag dat niets fout zou mogen lopen. n Geef binnen de 3 dagen uw meterstanden van uw oude en nieuwe woning door aan uw leverancier van gas/elektriciteit. n Verhuist u naar een andere gemeente, dien u dan op tijd aan bij de dienst Bevolking om uw inschrijving in de nieuwe gemeente aan te vragen. Binnen de 8 dagen na uw verhuizing wordt u dan normaal gezien opgeroepen voor de vernieuwing van uw identiteitskaart en die van alle personen die samen met u verhuizen. Blijft u in dezelfde gemeente, ga dan zelf binnen de 8 dagen na uw verhuizing naar de dienst Bevolking om de identiteitskaarten te laten aanpassen. Bezit u een wagen of een motor, geef dit dan aan bij de lokale politie binnen de twee weken na uw verhuizing. Daarmee zet u een punt achter de formaliteiten en kunt u eindelijk zonder zorgen beginnen genieten van uw 'nieuw leven'. nA Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet