Voluit heet ze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, maar we kennen ze allemaal onder haar vlottere naam: de familiale. Die naam dekt ook de lading, want de verzekering komt tussen als jijzelf of één van je familieleden aansprakelijk is voor schade aangericht in je privéleven. Op dat vlak is de wet formeel: "Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden." En als die schade hoog oploopt, ben je maar wat blij dat je zo'n familiale verzekering hebt!
...

Voluit heet ze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, maar we kennen ze allemaal onder haar vlottere naam: de familiale. Die naam dekt ook de lading, want de verzekering komt tussen als jijzelf of één van je familieleden aansprakelijk is voor schade aangericht in je privéleven. Op dat vlak is de wet formeel: "Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden." En als die schade hoog oploopt, ben je maar wat blij dat je zo'n familiale verzekering hebt!Iedereen die onder hetzelfde dak woontJijzelf dus, maar ook je partner (echtgenoot of samenwonende partner), je ouders als die bij jou wonen. En uiteraard zijn ook je kinderen gedekt, ongeacht hoe oud ze zijn (behalve bij opzettelijke fouten - zie hieronder).Je kinderen moeten ook niet noodzakelijk permanent bij jou wonen. Ook als ze in de week op kot zijn, dekt jouw familiale verzekering hun aansprakelijkheid.Krijg je familie op bezoek die een tijdje bij jou logeert? Ook zij vallen meestal (kijk je contract na) onder jouw verzekering als ze bijvoorbeeld schade toebrengen aan de buren.Maar brengt jouw familie die op bezoek is jou schade toe, dan komt jouw verzekering niet tussen, want je bent geen derde.HuisdierenAlle huisdieren die bij jou wonen, vallen onder je verzekering. Gelukkig, want als één van je dieren schade veroorzaakt aan een derde, draai jij op voor de vergoeding.Onder huisdieren wordt verstaan: honden, katten en kleinvee zoals schapen en geiten. Paarden zijn meestal uitgesloten, tenzij je een extra premie betaalt.HuispersoneelLaat je poetsvrouw of tuinman gereedschap vallen op de wagen van je buurman? Geen nood, je familiale zal de schade vergoeden.De familiale verzekering biedt een grote paraplu bij fouten. Maar om tussen te komen, gelden drie voorwaarden: er moet sprake zijn van een fout, er moet schade zijn en - belangrijk - de schade moet het gevolg van de fout zijn. Bovendien moet je schade hebben toegebracht aan een derde, buiten elk contract om (zie verder).FoutHet begrip fout moet je heel breed interpreteren: ook een onvoorzichtigheid of onoplettendheid vallen daaronder. Bij twijfel zal de verzekeraar rekening houden met het gedrag van een goede huisvader. Vrijwillige fouten zijn in principe niet gedekt en zware fouten meestal ook niet.Weetje. Opzettelijke fouten - zoals opzettelijk een steen laten vallen van een brug op een rijdende trein - zijn wél gedekt voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.SchadeDe familiale vergoedt schade veroorzaakt aan een derde. Breng je schade toe aan iemand die onder je eigen verzekering valt - je breekt de bril van je dochter die bij jou woont -, dan komt ze niet tussen.Oorzakelijk verbandHet slachtoffer moet aantonen dat de schade die hij leed het gevolg is van een fout die degene die hem/ haar schade toebracht, heeft gemaakt.De familiale verzekering dekt enkel buitencontractuele aansprakelijkheid. Breng je in je privéleven door onoplettendheid een derde persoon schade toe, maar heb je met die persoon een overeenkomst gesloten, dan komt je verzekering niet tussen. En zo'n overeenkomst sluiten doe je vlugger dan je denkt, want ook mondelinge afspraken vallen hieronder. Enkele voorbeelden van wat wel en niet gedekt is, maken dit duidelijk.Je familiale komt tussenals je nalatig bentEen voorbeeld. Het is winter en er ligt een laagje ijs op je stoep. Je postbode glijdt uit voor je deur en breekt zijn pols. Je hebt niet echt een fout begaan, maar je had de stoep voor je deur wel moeten vrijmaken.als je als voetganger of fietser een ongeval veroorzaaktEen voorbeeld. Je steekt de straat over zonder te kijken. Om je te ontwijken rijdt een autobestuurder in op een andere wagen. Met veel schade tot gevolg. Of je rijdt als fietser in op een wagen. Je lichamelijke letsels en de schade aan je kledij of bril worden vergoed door de verzekering van de wagen, ook al was jij als fietser in de fout. De schade aan de wagen moet jij als fietser vergoeden. Daarvoor kan je je familiale aanspreken.als je huisdier schade veroorzaaktEen voorbeeld. Je hond rukt zich los en veroorzaakt een verkeersongeval. Of hij bijt een voorbijganger. Maar het hoeft niet noodzakelijk je eigen hond te zijn. Als je tijdelijk de hond van je buren of vrienden onder je hoede hebt, kan je verzekering ook tussenkomen.als je als vrijwilliger werktEen voorbeeld. Je werkt als vrijwilliger in een sportcentrum. Bega je een fout waardoor een derde schade lijdt, dan komt je familiale verzekering tussen. Vaak zal ze een aanvulling zijn op de verzekering die verenigingen sluiten voor hun vrijwilligers.Je familiale komt niet tussenals je materiaal leent of huurtEen voorbeeld. Je leent een houtsnippermachine bij je buur of huurt er een bij een speciaalzaak. Bruikleen en huur zijn contracten. Breng je schade toe, dan komt je contractuele aansprakelijkheid in het gedrang. Ga na wat het contract daarover zegt. Bij een mondelinge overeenkomst (lenen bij je buur) staat er niets op papier. Je zal de vergoeding moeten bespreken.als je een onroerend goed huurtEen voorbeeld. Je hond beschadigt een deur in het appartement dat je aan zee huurt. Het gaat hier om huurschade. Het huurcontract bepaalt hoe je de eigenaar moet vergoeden.als je schade toebrengt op het werkEen voorbeeld. Op kantoor laat je de laptop van je werkgever vallen, waardoor hij niet meer werkt. Je familiale zal niet tussenkomen omdat je de laptop beschadigd hebt in uitvoering van je arbeidsovereenkomst.als je huispersoneel (poetsvrouw, tuinman) een ongeval heeft terwijl hij/zij bij je aan de slag is.Een voorbeeld. Je poetsvrouw valt van de trap en breekt haar been. Je familiale zal niet tussenkomen, want je poetsvrouw heeft geen schade toegebracht aan een derde persoon. Wil je dit risico dekken, dan moet je een verzekering huispersoneel nemen.als je iets beschadigt terwijl je als zelfstandige bij iemand werktEen voorbeeld. Je bent schilder en je laat een pot verf vallen op het parket van je klant. Niet je familiale maar wel je beroepsverzekering zal de schade vergoeden.als de schade al gedekt is door een verplichte verzekeringEen voorbeeld. Je rijdt achteruit met je auto tegen de poort van een huis. Niet je familiale maar je autoverzekering komt tussen.In principe zal de familiale verzekering van je dochter tussenkomen. Voor minderjarige kinderen worden de ouders immers steeds vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij ze kunnen bewijzen dat hen geen fout treft in de opvoeding van hun kinderen, noch in het toezicht dat ze uitoefenen op hun kinderen. Brengt hun kind schade toe aan derden terwijl het bij de grootouders verblijft, dan zal de BA-familiale van de ouders spelen. Is de schade echter een gevolg van onvoldoende toezicht door de grootouders, dan zullen ook zij aansprakelijk worden gesteld. In dat geval zal de aansprakelijkheid worden gedeeld door ouders (aspect opvoeding) en de grootouders (aspect toezicht) en komen beide verzekeringen tussen.Een goede raad. Vraag je dochter eerst haar familiale verzekering op de hoogte te brengen. Die zal de aangifte onderzoeken en indien nodig de verzekering van andere aansprakelijke personen contacteren, in casu de jouwe.Je familiale verzekering zal de schade veroorzaakt door de leguaan vergoeden als die niet uitgesloten wordt in je contract. Je moet weten dat het houden van een gezelschapsdier zoals een leguaan of andere exotische diersoorten, strikt gereglementeerd is. De federale regering heeft een lijst opgesteld met 42 zoogdieren die particulieren als huisdier mogen houden (http://health.belgium.be). Voor dieren die niet op die lijst voorkomen, zoals een leguaan, moet je een erkenning vragen om die te mogen houden. Het feit dat je illegaal een dier houdt, betekent echter niet automatisch dat je familiale verzekering niet zal tussenkomen. Maar om elke discussie bij een eventueel schadegeval te vermijden, overleg je best vooraf met je verzekeraar over het feit of de leguaan van je zoon gedekt is. Zo voorkom je dat je bij een schadegeval voor dure verrassingen komt te staan.Deze internetpeiling van Plus Magazine vond plaats tussen 16 en 22 september. 6.107 vijftigplussers namen eraan deel.JOCELYNE MINET