Voluit heet ze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, maar we kennen ze allemaal onder haar vlottere naam: de familiale. Die naam dekt ook de lading, want de verzekering komt tussen als jijzelf of één van je familieleden aansprakelijk is voor schade aangericht in je privéleven. Op dat vlak is de wet formeel: "Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden." En als die schade hoog oploopt, ben je maar wat blij dat je zo'n familiale verzekering hebt!
...