Hoewel ze niet wettelijk verplicht is, zou iedereen een familiale verzekering moeten afsluiten. Immers, iedereen kan al eens een fout maken waardoor schade wordt berokkend aan een derde. Bijvoorbeeld: uw hond bijt een kind dat daaraan een blijvende verlamming overhoudt. Of u steekt wat minder geconcentreerd de straat over waardoor een vrachtwagen moet uitwijken en in de gevel van een woning rijdt. Allemaal gevallen waarin uw aansprakelijkheid kan gelden, op basis van regels vervat in het Burgerlijk Wetboek. Resultaat: u moet de schade vergoeden zonder dat u deze op voorhand kon inschatten. De familiale verzekering zorgt ervoor dat deze schade gedekt is en dit in principe tot euro 12.500.000 voor lichamelijk schade en tot euro 25.000.000 voor stoffelijke ...

Hoewel ze niet wettelijk verplicht is, zou iedereen een familiale verzekering moeten afsluiten. Immers, iedereen kan al eens een fout maken waardoor schade wordt berokkend aan een derde. Bijvoorbeeld: uw hond bijt een kind dat daaraan een blijvende verlamming overhoudt. Of u steekt wat minder geconcentreerd de straat over waardoor een vrachtwagen moet uitwijken en in de gevel van een woning rijdt. Allemaal gevallen waarin uw aansprakelijkheid kan gelden, op basis van regels vervat in het Burgerlijk Wetboek. Resultaat: u moet de schade vergoeden zonder dat u deze op voorhand kon inschatten. De familiale verzekering zorgt ervoor dat deze schade gedekt is en dit in principe tot euro 12.500.000 voor lichamelijk schade en tot euro 25.000.000 voor stoffelijke (materiële) schade. Dit geeft u dus een groot gevoel van zekerheid voor alle handelingen die u, uw (klein)kinderen en huisdieren kunnen stellen waardoor schade aan derden wordt toegebracht. Een familiale verzekering kost ongeveer euro 70 op jaarbasis.Situatie : Uw kinderen gaan op kot Verzekering : Geen speciale verzekering Situatie : U gaat alleen wonen (huurwoning) Verzekering : Brandverzekering Nut : Uw aansprakelijkheid als huurder indekken voor het gebouw en uw inboedel beschermen Verzekering : Familiale verzekering en u bent vrijgezel Nut : Uw aansprakelijkheid verzekeren voor schade aan derden tijdens uw privéleven EN (rechts-)bijstand in geval u zelf het slachtoffer wordt van schade, berokkend door een derde. Verzekering : Pensioensparen (pensioenspaarfonds) Nut : Minder belasting betalen en een financiële reserve aanleggen voor later. Indien u gaat bouwen of kopen kan de wiskundige reserve (gespaarde premies) later omgevormd worden tot een schuldsaldoverzekering Verzekering : Auto/motoverzekering Nut : Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Overweeg of een omnium interessant is of niet. Verzekering : Hospitalisatieverzekering Nut : Bijkomende waarborgen, aanvullend aan het RIZIV Verzekering : Reisverzekering Nut : Bijstand en repatriëring indien u naar het buitenland op reis gaat. Situatie : U gaat samenwonen, zonder kinderen Verzekering : Idem als hierboven, maar - Indien twee inkomens: overlijdensdekking voor een bedrag gelijk aan drie- à vijfmaal het jaarinkomen aan 80% van de partner of echtgenoot. Nut : Indien één inkomen wegvalt, verminderen de vaste kosten met 20%. Het kapitaal overlijden geeft de overblijvende partner financiële ademruimte gedurende 3 à 5 jaar om zich financieel aan te passen. Verzekering : - Indien 1 inkomen: overlijdensdekking voor een bedrag gelijk aan dit jaarinkomen, maal 3 of 5. Nut : Financiële ademruimte voor partner zonder inkomen. Situatie : U hebt kinderen/huisdieren Verzekering : Idem als hierboven plus: Hospitalisatieverzekering Nut : Kinderen worden mee opgenomen in de bestaande polis. U moet dit uitdrukkelijk vragen. Verzekering : Overlijdensdekking Nut : Aanpassen van bestaande overlijdensdekking of afsluiten nieuwe polis. Verzekerd kapitaal dient om bij een overlijden van een kostwinner de studies en de opvoeding van de kinderen verder te betalen. Verzekering : Familiale verzekering Nut : Indien nog niet afgesloten, zeker een must als er kinderen zijn of als u huisdieren hebt. Situatie : U hebt huispersoneel (poetsvrouw, tuinman...). Verzekering : Verzekering huispersoneel Nut : Arbeidsongevallenverzekering voor huispersoneel. Spotgoedkoop en wettelijk. Kunt u afsluiten zonder link naar eventueel zwartwerk. Verzekering : Familiale verzekering Nut : Dekt de schade die uw huispersoneel toebrengt aan derden. Kijk na of deze waarborg in uw familiale polis staat (dit is niet altijd het geval!) Situatie : U bezit kostbare voorwerpen Verzekering : Diefstalverzekering Nut : Meestal als annex bij uw brandpolis. Verzeker u in aangenomen waarde!