Op 28 mei 2002 kwam in België de veelbesproken wet op de euthanasie tot stand. Binnen het maatschappelijke denken bestond toen al geruime tijd een stroming die opkwam voor het recht op menswaardig afscheid nemen. De wetgever achtte de tijd rijp om een en ander wettelijk toe te laten, maar binnen duidelijk afgelijnde grenzen.
...