Model erfgenamenfiche

Uw naam / voornaam / adres + datum
...

Uw naam / voornaam / adres + datum (opstelling en laatste actualisering) Huwelijkscontract o ik heb geen huwelijkscontract o ik heb een huwelijkscontract - het werd getekend bij notaris .......................... (naam) te ................................................ (adres) op ..............(datum). - het werd nooit gewijzigd / gewijzigd (*) bij notaris ............... (naam) te ...................................... (adres) op ........... (datum). Testament o ik heb geen testament o ik heb een notarieel testament gedicteerd aan notaris .................... (naam) te ....................................................... .............................................(adres) op ..................... (datum). o ik heb een eigenhandig testament geschreven op ................ (datum). (Eventueel): Ik heb het nadien gewijzigd op .............. (datum). Schenkingen o ik heb in het verleden volgende notariële schenkingen gedaan: (te preciseren). o ik heb in het verleden volgende schenkingen gedaan bij een buitenlands notaris: (te preciseren). o ik heb in het verleden volgende bankgiften / handgiften gedaan: (te preciseren). Afstammelingen o ik heb geen kinderen o ik heb de volgende kinderen die kunnen bereikt worden via onderstaande coördinaten: ..................................................................................................... .......................................... (te preciseren). Vindplaats van belangrijke documenten De volgende documenten zijn te vinden...: o mijn identiteitskaart: o mijn internationaal paspoort: o mijn rijbewijs: o trouwboekje: ... ................................. o huwelijkscontract: ... .......................... o mijn eigenhandig geschreven testament: . o de documenten i.v.m. de hierboven vermelde schenkingen: Vindplaats van sleutels en codes o ik heb geen brandkast bij een bank o ik heb een brandkast bij de volgende bank: (naam, adres) o ik heb geen brandkast elders dan bij deze bank o ik heb een brandkast die zich bevindt: (bijv. in mijn bureau thuis, achter het schilderij aan de schouw) o de sleutels van mijn brandkast zijn te vinden: o de toegangscode van mijn brandkast is: o de toegangscode voor ...................................... is: ............. o de badge die toegang verleent tot ...................................... is te vinden op o op onderstaande plaatsen bewaar ik de sleutels van: - mijn huis: .......................... - mijn brievenbus: ............................................................. - mijn auto: - andere: Te contacteren personen na mijn overlijden o notaris: o bankier(s): o werkgever: o ziekenfonds: o vakbond: o pensioenkas: o huurder(s): o verhuurder: Telkens te vermelden: naam, adres, tel, eventueel aansluitings- of referentienummer Mijn verzekeringen Ik heb volgende verzekeringen lopende: o levensverzekering (tak 21 / tak 23) bij - verzekeringsmaatschappij: ......................................................................(naam, adres, tel) - contractnummer: - te contacteren persoon: ...............................................(bijv. uw verzekeringsmakelaar) - begunstigde: - verzekerd bedrag: - de polis bewaar ik: o schuldsaldoverzekering: o groepsverzekering: o verzekering bij overlijden: o andere: ..............................................(bijv. : ongevallenverzekering, verzekering gekoppeld aan bepaalde financiële rekeningen,...) Mijn financiële activa o ik ben titularis van volgende zichtrekeningen / spaarrekeningen / effectenrekeningen: - rekeningnummer: - bank: - te contacteren persoon: ...............................................................(bijv. kantoorhouder) - de rekeninguittreksels hiervan bewaar ik: ... ...................... o volgende doorlopende opdrachten dienen stopgezet te worden: o (Voor wie zelfstandig ondernemer is of aandeelhouder in een bedrijf): gegevens van uw bedrijf en/of de aandelen die u bezit: Mijn andere roerende goederen o behalve mijn financiële activa en mijn meubilair ben ik eigenaar van de volgende roerende goederen die te vinden zijn: o o o o (bijv. effecten aan toonder onder mijn matras, een kunstverzameling in depot of bewaring bij..... , aandelen op naam van het bedrijf... .. - vermeld in dit geval ook de vindplaats van het register van aandelen). Mijn onroerende goederen o Ik ben alleeneigenaar van volgende onroerende goederen: - huis / appartement / grond (*) te .................................................................(gemeente + adres) - de eigendomsakte hiervan bewaar ik: ... ...................... (plaats) o Ik ben mede-eigenaar voor ....... (percentage of breukdeel) van de volgende onroerende goederen: huis / appartement / grond (*) in .................................................................(gemeente + adres). Schulden o ik heb geen schulden o ik heb volgende schulden: ...............................................(aard, coördinaten schuldeiser). Bijkomende info ...................... Hier kunt u bijv. aangeven of u begraven dan wel gecremeerd wenst te worden, of u uw lichaam aan de wetenschap wenst te schenken of niet, en andere specifieke wensen. (*) schrappen wat niet van toepassing isEric Spruyt, notaris en docent HUB en Fiscale Hogeschool, Brussel