Iedereen weet dat na een overlijden de rekeningen van de overledene (en zijn partner) geblokkeerd worden en dat er binnen de 5 maanden een aangifte van successie moet gebeuren. Maar zelfs in de uren die volgen op een overlijden, moeten een aantal administratieve taken vervuld worden.
...