Om in te spelen op de toenemende trend van de gemengde loopbanen, hebben de drie pensioeninstellingen (de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de Pensioendienst voor de Overheidssector en de Rijksdienst voor Pensioenen) besloten om de handen in mekaar te slaan. In plaats van twee of drie verschillende diensten te moeten bezoeken om inlichtingen in te winnen over uw pensioen, kunt u voortaan terecht op één enkele plaats. De medewerkers van de drie pensioendiensten zullen daar aanwezig zijn. Deze specialisten antwoorden niet enkel op vragen over het eigen systeem, maar zijn ook op de hoogte van de speciale regels die voort-vloeien uit de gemengde loopbanen, zoals de cu...