In Noord-Spanje hebben archeologen een schat opgegraven dankzij een hongerige das. Toen ...

In Noord-Spanje hebben archeologen een schat opgegraven dankzij een hongerige das. Toen het bos in de buurt van Grado bedekt raakte met sneeuw, moest hij op een andere manier aan eten raken. Zo belandde hij in een grot waar hij oude Romeinse munten bovenspitte, ook buiten de grot een muntjesspoor achterliet, en archeologen de kostbaarheden ontdekten. Vermoed wordt dat ze door rijke Romeinen werden begraven bij een inval van de Germanen.