Een ziekenhuisfactuur zorgt meestal voor een onaangename verrassing. Zeker als u voor bepaalde diensten en/of voor een eenpersoonskamer hebt gekozen. Een kamer voor u alleen hebben is uiteraard prettiger dan er een te moeten delen, vooral bij operaties met een hoog risico en voor terminaal zieke patiënten. Maar het is wel veel duurder. Bovendien gaan meer en meer mensen op reis naar landen met dure medische zorgen (Verenigde Staten, Canada,...). Het Belgisch ziekenfonds betaalt daar maar een klein stuk van terug. Vandaar de noodzaak van een goede hospitalisatieverzekering. Zes miljoen Belgen hebben dat al begrepen: vier miljoen landgenoten hebben een hospitalisatieverzekering bij een privémaatschappij - individueel of via hun werkgever - en twee miljoen zijn bij hun ziekenfonds verzekerd.
...

Een ziekenhuisfactuur zorgt meestal voor een onaangename verrassing. Zeker als u voor bepaalde diensten en/of voor een eenpersoonskamer hebt gekozen. Een kamer voor u alleen hebben is uiteraard prettiger dan er een te moeten delen, vooral bij operaties met een hoog risico en voor terminaal zieke patiënten. Maar het is wel veel duurder. Bovendien gaan meer en meer mensen op reis naar landen met dure medische zorgen (Verenigde Staten, Canada,...). Het Belgisch ziekenfonds betaalt daar maar een klein stuk van terug. Vandaar de noodzaak van een goede hospitalisatieverzekering. Zes miljoen Belgen hebben dat al begrepen: vier miljoen landgenoten hebben een hospitalisatieverzekering bij een privémaatschappij - individueel of via hun werkgever - en twee miljoen zijn bij hun ziekenfonds verzekerd. Waar kunt u zich verzekeren? Wat is er gedekt en wat niet? Is er een wachttijd? Hoeveel kost zo'n verzekering en wat bepaalt de prijs? En hoe zit het met de leeftijdsgrens die sommige maatschappijen hanteren? In België is elke werknemer of gelijkgestelde persoon (bijvoorbeeld een gepensioneerde) onderworpen aan de sociale zekerheid en zelfstandigen moeten een verzekering 'grote risico's' nemen (zie kader p. 78). Om terugbetaling te krijgen van uw gezondheidskosten en om recht te hebben op uitkeringen als u arbeidsongeschikt wordt, moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds. U krijgt dan een 'sociale identiteitskaart' met een aantal gegevens, beter gekend als de SIS-kaart. Via de wettelijke ziekteverzekering betaalt het ziekenfonds een deel van uw ziekenhuiskosten terug, maar niet allemaal. Ondanks de financiering door de sociale bijdragen en de belastingopbrengst, heeft het stelsel zijn beperkingen. De totale uitgaven voor de gezondheidszorg zullen immers in de volgende 40 jaar enorm stijgen. In 1998 bedroeg hun budget iets minder dan 9 % van het BNP. In 2040 zal het in de buurt van 17 % liggen! Tussen 1998 en 2003 zijn de gezondheidskosten al met 35,2 % gestegen! Precies daarom is het belangrijk dat u een hospitalisatieverzekering neemt. Zij betaalt een hele reeks prestaties die niet door de verplichte ziekteverzekering worden gedekt. De hospitalisatieverzekering wordt gefinancierd door de premies die de verzekerden storten. De ziekenfondsen bieden ze aan als aanvullende verzekering, maar u kunt ook bij een verzekeringsmaatschappij terecht. Wat is de beste keuze? Bij het ziekenfonds U neemt een hospitalisatieverzekering bij het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Voordeel: de premies zijn betaalbaar en de verhouding prijs/kwaliteit is goed. Nadeel: de dekking is redelijk interessant, maar niet zo uitgebreid als bij een verzekeringsmaatschappij. Bij een verzekeringsmaatschappijVoordeel: de dekkingen zijn ruimer dan bij het ziekenfonds Nadeel: de premies zijn hoger. Het aantal maatschappijen dat dit type verzekeringen aanbiedt neemt momenteel af omdat de sector niet meer winstgevend is. Volgens het jongste rapport van Assu-ralia (de vereniging van de Belgische verzekeringsmaatschappijen), groeide de tak 'Ziekte' in 2004 met 9,9 %, tegenover 7,4 % in 2003. Die stijging - een trend die al verscheidene jaren bezig is - komt echter voort uit de tariefverhogingen die nodig zijn om de verliezen aan te zuiveren die al meer dan vijf jaar worden geboekt. De privéverzekeraars hebben hun uitgaven in vijf jaar zien verdubbelen (een jaarlijkse toename met 15,1 %). Het gevolg hiervan is dat twee belangrijke spelers sinds kort niet meer meedoen: AGF Belgium (voor de individuele contracten) en ING Insurance (dat zijn portefeuille in de individuele hospitalisatieverzekeringen heeft overgedragen aan DKV Belgium). De twee belangrijkste maatschappijen in de individuele hospitalisatieverzekeringen zijn nu DKV Belgium (dat 33 % van de Belgische markt van de gezondheidzorg controleert) en Fortis AG. Maar er zijn natuurlijk nog concurrenten: Dexia, Ethias, KBC Verzekeringen, Generali Belgium, Mercator Verzekeringen, P&V Verzekeringen, Argenta, enz. Via uw werkgever U kunt ook verzekerd zijn via uw werkgever, door een groepsverzekering die een hospitalisatieverzekering omvat. Voordeel: U betaalt veel lagere premies dan voor een verzekering die u op eigen houtje neemt, want meestal spelen het geslacht en de leeftijd van de verzekerde hier niet mee in de berekening van de tarieven (zie verder). Nadeel: Het enige probleem is dat u een hogere premie zult moeten betalen wanneer u aan het einde van uw beroepsloopbaan komt en het contract op individuele basis wilt voortzetten. Het groepstarief is immers veel voordeliger dan het individuele tarief (zie kaderstuk: Einde loopbaan, wat nu?). Wat als u van werkgever verandert? Stel: u had al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever. U verlaat deze werkgever en uw nieuwe werkgever heeft geen groepsverzekering. Dan moet u uw hospitalisatieverzekering zelf nemen. Sluit u een verzekering bij het ziekenfonds of bij een andere verzekeraar, dan zult u natuurlijk een premie moeten betalen die berekend is op basis van uw leeftijd en een wachttijd voldoen. U hebt wel de mogelijkheid om het contract bij de groepsverzekeraar verder te zetten op individuele basis, maar dan zult u toch een hogere premie betalen dan wat u gewend bent. LET OP Kijk uit of u niet dubbel verzekerd bent! Bent u aangesloten bij een groepsverzekering, dan hebt u niet de keuze om bijvoorbeeld het luik 'hospitalisatie' niet te nemen. Maar misschien bent u al verzekerd via de groepsverzekering van uw echtgenoot, die daarvoor een extra premie betaalt. U dubbel verzekeren heeft geen zin. In dit geval is het logisch dat uw echtgenoot uw naam van zijn polis laat schrappen. Vaak is er een wachttijd bij de aanvang van het contract: een periode waarin u geen recht hebt op een uitkering. Die periode verschilt van de ene verzekeraar tot de andere en hangt ook af van de omstandigheden: bij een ongeval zal de verzekering betalen, maar de kosten van een ziekte zullen in de drie eerste maanden (of langer, volgens het contract) niet worden vergoed. Moet u naar het ziekenhuis en hebt u nog niet lang geleden een contract voor een hospitalisatieverzekering gesloten, kijk dan goed na of er een wachttijd is en hoe lang die duurt, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan! In het kader van dit artikel zullen we het vooral hebben over de dekkingen die de verzekeraars aanbieden. De formules lopen sterk uiteen. Zo betalen sommige verzekeraars alleen als ook het ziekenfonds dat doet, andere passen dit criterium niet toe. Volgende ziekenhuiskosten worden (onder meer) vergoed: n de ziekenhuiskosten na een ziekte, een ongeval, een zwangerschap of een bevalling n de kosten van het verblijf, van de medische prestaties (doktershonoraria, analyses, onderzoeken, chirurgische ingrepen), de paramedische prestaties (kinesitherapie...), geneesmiddelen, medisch materiaal, enz n de verblijfskosten van een van de ouders die een kind gezelschap houdt (indien de aanwezigheid van een ouder nodig is - hier geldt vaak een leeftijdsgrens, bijvoorbeeld 18 of 19 jaar) n de verblijfskosten van een orgaan- of weefseldonor ten gunste van de verzekerde n de transportkosten naar het ziekenhuis (ziekenwagen, helikopter...) n de palliatieve zorg voor terminale patiënten n de kosten na een overlijden die door het ziekenhuis worden gefactureerd n eventuele psychologische behandelingen. n Ook poliklinische kosten (voor en na een ziekenhuisopname) die direct verband houden met de opname worden vergoed. Afhankelijk van de maatschappij bedraagt de termijn 30 of 60 dagen voor het verblijf in het ziekenhuis, tot 90 of 180 dagen na de opname. De terugbetaalde kosten zijn doktersbezoeken, geneesmiddelen,... n De kosten verbonden aan volgende ziektes worden zelfs zonder opname in het ziekenhuis vergoed: kanker, leukemie, aids, diabetes, malaria, ziekte van Parkinson, ziekte van Creutzfeldt-Jakob enz. Soms worden tot 30 verschillende ziekten gedekt. Deze garantie vergoedt de medische en paramedische behandelingen die worden voorgeschreven. Niet alles is verzekerbaar. Er gelden zelfs vrij veel uitzonderingen, zoals esthetische behandelingen, inclusief plastische chirurgie, anticonceptiebehandelingen (zoals sterilisatie) of behandelingen in kuuroorden, thalassotherapie en ontwenningskuren. Psychotherapie en psychosomatische behandelingen worden evenmin vergoed. En dan is er nog de kwestie van de 'reeds bestaande ziektes'... Wat gebeurt er als de verzekerde al ziek is op het ogenblik dat hij of zij een contract tekent? Zal de verzekeringsmaatschappij de kosten van die bestaande ziekte vergoeden? In principe kunnen bestaande ziektes worden gedekt, op voorwaarde dat u ze op de medische vragenlijst aangeeft. De verzekeraar kan u dan verzekeren tegen een hogere premie. Als u weet dat u een bepaalde ziekte hebt en u geeft dit niet aan op de medische vragenlijst, dan bent u schuldig aan fraude en zal de verzekeraar niet betalen. Maar het is wel de maatschappij die in dit geval moet bewijzen dat de verzekerde zich in een uitsluitingsgeval bevindt. Dat kan bijvoorbeeld als ze kan aantonen dat de ziekte al voor de ondertekening van het contract bestond en dat de verzekerde ervan op de hoogte was. Dit bewijs is echter niet gemakkelijk te leveren. In de praktijk houden de verzekeraars zich aan een termijn van 2 of 3 jaar. Bepaalde ziektes die u in het verleden hebt gehad (2 tot 3 jaar terug) kunnen uitgesloten worden, ook al bent u ervan genezen. Men gaat er ook van uit dat de verzekeraar een ziekte niet mag uitsluiten als er op het ogenblik van de ondertekening nog geen enkel symptoom is opgetreden dat een diagnose mogelijk maakt. EEN GOEDE RAAD Wees eerlijk bij het invullen van de medische vragenlijst. U moet dan misschien een hogere premie betalen, maar zo bent u er ten minste zeker van dat de verzekeraar niet zal weigeren tussen te komen. De dekkingen die de verzekeraars aanbieden zijn uitgebreid, maar de premies zijn niet goedkoop. Uw bijdrage hangt af van diverse factoren, namelijk: n uw leeftijd: hoe ouder u bent, hoe meer u betaalt (zie ook het kaderstuk Te oud voor de verzekeraar? Wat denkt de rechter?) Algemeen gezien kunnen de premies voor iemand van 65 jaar of ouder oplopen tot 1000 euro per jaar. Dat is niet onlogisch, want de medische kosten stijgen evenredig met de leeftijd, zeker vanaf vijftig. De kans op een schadegeval neemt snel toe vanaf 60 jaar. De verzekeraars hanteren zelfs een leeftijdsgrens voor de inschrijving. Dat kan 60 jaar zijn, 64, 65, 69 of 70 jaar. Wacht dus zeker niet te lang om een hospitalisatieverzekering te nemen, ook al bent u in het verleden altijd gezond geweest. n uw geslacht: een vrouw onder de 35 jaar die getrouwd is of samenwoont en een individuele verzekering wil, zal 50 % extra moeten betalen. Als ze zich samen met haar echtgenoot of partner verzekert, valt die toeslag weg. In bepaalde leeftijdsgroepen betalen vrouwen dus meer, wat alles te maken heeft met de waarschijnlijkheid van een zwangerschap. n de opties: sommige verzekeraars bieden een basisdekking die u kunt aanvullen met extra te betalen opties. Hoe meer opties, hoe hoger de premie, dat spreekt vanzelf. n de vrijstelling: bij sommige verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om voor een hogere vrijstelling te kiezen, waardoor u minder premie betaalt. n de woonplaats: sommige maatschappijen (DKV Belgium, P&V Verzekeringen...) rekenen meer aan (dat kan tot 50 % extra gaan) wanneer de woonplaats van de verzekerde in de postcodes 1000 tot en met 1210 valt. In Brussel zijn de ziekenhuizen namelijk duurder (het voorbeeld van het Edith Cavell-ziekenhuis is welbekend). Wie in Brussel woont, betaalt dus automatisch extra, ook als hij zich bijvoorbeeld in Vilvoorde in een ziekenhuis laat opnemen! n het ziekenhuis: sommige verzekeraars, zoals Fortis AG, houden rekening met het ziekenhuis waar de verzorging verstrekt wordt. Bij Fortis geldt het basistarief met volledige terugbetaling van een eenpersoonskamer niet voor alle ziekenhuizen. In een beperkt aantal ziekenhuizen die de verzekeraar te duur vindt, worden een tweepersoonskamer en een gemeenschappelijke kamer volledig terugbetaald, maar is er een vrijstelling van 50 % voor een opname in een eenpersoonskamer, tenzij dat om medische redenen noodzakelijk is. U kunt die vrijstelling van 50 % voor dure ziekenhuizen wel afkopen door een hogere premie te betalen, ofwel voor alle dure ziekenhuizen, ofwel alleen voor dure universitaire ziekenhuizen. Als u die oplossing kiest, wordt ook een eenpersoonskamer altijd volledig terugbetaald, zonder vrijstelling. n de risicograad: u zult waarschijnlijk meer betalen wanneer u een abnormaal gezondheidsrisico loopt (zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk, cholesterol, roken...). WEETJE Alle verzekeringsmaatschappijen gebruiken dezelfde criteria voor de berekening van hun premies (geslacht, vrijstellingen, type van de onderschreven dekkingen enz.). Toch kan het tariefbeleid beduidend verschillen van de ene maatschappij tot de andere. Schematisch kunnen we zeggen dat het beleid van DKV Belgium vooral gebaseerd is op de woonplaats van de verzekerde, terwijl Fortis AG meer rekening houdt met het ziekenhuis waar de verzorging wordt verstrekt. Kortingen zijn mogelijk wanneer verschillende personen binnen hetzelfde gezin zich verzekeren. Generali Belgium past bijvoorbeeld een tariefkorting van 3 % toe vanaf 2 verzekerden binnen hetzelfde gezin. De korting stijgt naar 6 % voor 4 verzekerden binnen hetzelfde gezin en zelfs 30 % voor elke verzekerde die geen eenpersoonskamer kiest. Voor gezinnen met kinderen tot 20 jaar geeft Fortis AG een korting op het geheel van de premie van 5 % vanaf het eerste kind en 7,5 % vanaf het tweede. De korting geldt zolang de kinderen jonger dan 20 jaar zijn. Verzekeraars schrikken er niet voor terug om tijdens de looptijd van het contract de premies aan te passen. We geven hier drie voorbeelden, maar er zijn er meer. n Fortis AG behoudt zich het recht voor om zijn premies op elke jaarlijkse vervaldag te herzien, afhankelijk van de specifieke index van de 'ziekenhuiszorg en aanverwante û eenpersoonskamer', die deel uitmaakt van de index van de consumptieprijzen. Er geldt wel een bovendrempel voor de aanpassing. n Generali Belgium verhoogt zijn premies wanneer de gezondheidskosten stijgen. n DKV Belgium heeft beslist zijn tarieven op te trekken en werd prompt voor de rechter gedaagd - zie het kaderstuk Te oud voor de verzekeraar? Wat zegt de rechter?n De verzekeringsmaatschappijen denken niet alleen aan de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. Ze gaan nog verder, door specifieke bijstand te verlenen. Dat geldt onder meer voor Fortis AG, DKV Belgium, Fidea, Generali Belgium, enz. De bijstand kan zowel in België als in het buitenland worden verstrekt. In het buitenland worden de eerste hulp en de eventuele repatriëring vergoed. DKV Belgium werkt bijvoorbeeld samen met de verzekeraar Touring Assistance, Generali Belgium met Europ Assistance, Fortis AG met Inter Partner Assistance, enz. Hieronder een aantal voorbeelden van maatschappijen die voor een extra bijstand zorgen: n DKV BelgiumDeze maatschappij zorgt voor een informatiedienst, medisch vervoer na een ziekte of ongeval van de verzekerde (bij een ziekenhuisopname in het buitenland wordt het transport naar het dichtstbijzijnde plaatselijke of buitenlandse ziekenhuis betaald), de repatriëring van de verzekerde (ook na een overlijden) naar zijn woonplaats en de begrafeniskosten in het land van overlijden (crematie of begrafenis). Dan is er nog de Medi-Card van DKV Belgium: ze garandeert het ziekenhuis een onmiddellijke betaling, zodat u als verzekerde geen voorschot hoeft te betalen bij de opname. Het ziekenhuis kan de verzekerbaarheid van de patiënt on line controleren en is zeker van de betaling. De factuur wordt direct naar de maatschappij gestuurd, die ze ook rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt. Bij de Medi-Card hoort een helplijn die 24 uur op 24 bereikbaar is. n Generali BelgiumOok Generali Belgium levert een hele reeks bijstandsdiensten bij ziekte, ongeval of overlijden. De belangrijkste bijstandsdiensten zijn: - transport of repatriëring (wanneer het medisch noodzakelijk is) van de zieke of de gewonde. Dat kan gebeuren met een speciaal vliegtuig, een helikopter, een lijnvlucht, een slaaptrein, een trein (eerste klas) of een ziekenwagen. - repatriëring van kinderen onder de 18 jaar die de verzekerde vergezellen, wanneer de verzekerde om medische redenen niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. - transport van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar het eigen land. n Fortis AGFortis AG gaat erg ver in zijn bijstand. In België kunt u terecht bij een servicecenter, Medi-Assistance, waar u met één telefoontje alle informatie krijgt over uw dekking en over de toepassing van het systeem van de derde betaler (de maatschappij betaalt uw rekening rechtstreeks aan het ziekenhuis). De bijstand gaat nog verder: kinderopvang, huishoudhulp, transportdiensten enz. U krijgt ook psychologische bijstand (een hulplijn die 24 u. op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is) en telefonische inlichtingen over de verzorging na het ontslag uit het ziekenhuis: de verzekeraar bezorgt u de gegevens van instellingen voor paramedische verzorging, apothekers, wachtdiensten van dokters, organisaties voor thuiszorg, firma's die medisch materieel verhuren. In het buitenland geniet de verzekerde van een hele reeks bijstandsdiensten: reddingskosten tot 5000 euro, medische bijstand, uitsturen van een dokter ter plekke. Bij overlijden in het buitenland wordt de repatriëring van het stoffelijk overschot georganiseerd en verzorgd. U wordt ook gerepatrieerd of vervoerd na een medisch incident, de medische kosten van een medisch incident in het buitenland worden vergoed, enzovoort. nLaurent FeinerBij naderend 'onheil' is een hospitalisatieverzekering geen overbodige luxe. Ziekenfondsen en privé-verzekeraars bieden grotere of kleinere dekkingen. Zoals bij elke verzekering is het belangrijk dat u een goede verhouding prijs-kwaliteit krijgt. Lees daarom goed uw polis, zodat u weet waarvoor u betaalt.