De samenlevingsvorm heeft gevolgen voor het erfrecht en de successierechten. Mogelijkheid 1: Een huwelijk

Vic en Nadine zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel.
...