Onbekend is onbemind. Scheidende koppels hebben al een tijdje de mogelijkheid om voor een bemiddeling te kiezen, in plaats van (meteen) naar de rechter te stappen. Toch doen ze dat nog vrij weinig. Een voorwaarde voor bemiddeling is wel dat beide partijen het eens zijn om deze weg te bewandelen. De bemiddelaar is een onafhankelijke en onpartijdige derde. Hij of zij probeert de partijen te verzoenen en een compromis te vinden zodat ze bijv. alsnog kunnen scheiden met onderlinge toestemming of bepaalde deelakkoorden kunnen sluiten (bijvoorbeeld een akkoord over de kinderen). Lukt dat niet, dan kan één van de echtgenoten nog altijd de bemiddeling stopzetten, zonder dat dit enig nadeel h...