Onbekend is onbemind. Scheidende koppels hebben al een tijdje de mogelijkheid om voor een bemiddeling te kiezen, in plaats van (meteen) naar de rechter te stappen. Toch doen ze dat nog vrij weinig. Een voorwaarde voor bemiddeling is wel dat beide partijen het eens zijn om deze weg te bewandelen. De bemiddelaar is een onafhankelijke en onpartijdige derde. Hij of zij probeert de partijen te verzoenen en een compromis te vinden zodat ze bijv. alsnog kunnen scheiden met onderlinge toestemming of bepaalde deelakkoorden kunnen sluiten (bijvoorbeeld een akkoord over de kinderen). Lukt dat niet, dan kan één van de echtgenoten nog altijd de bemiddeling stopzetten, zonder dat dit enig nadeel h...

Onbekend is onbemind. Scheidende koppels hebben al een tijdje de mogelijkheid om voor een bemiddeling te kiezen, in plaats van (meteen) naar de rechter te stappen. Toch doen ze dat nog vrij weinig. Een voorwaarde voor bemiddeling is wel dat beide partijen het eens zijn om deze weg te bewandelen. De bemiddelaar is een onafhankelijke en onpartijdige derde. Hij of zij probeert de partijen te verzoenen en een compromis te vinden zodat ze bijv. alsnog kunnen scheiden met onderlinge toestemming of bepaalde deelakkoorden kunnen sluiten (bijvoorbeeld een akkoord over de kinderen). Lukt dat niet, dan kan één van de echtgenoten nog altijd de bemiddeling stopzetten, zonder dat dit enig nadeel heeft voor hem of haar. De bemiddelaar oordeelt niet en dringt zijn of haar mening niet op. Of zoals een lezeres ons onlangs schreef: "Als we over de regeling praatten, was onze bemiddelaar een soort gids die ons leidde maar ze liet alles vanuit onszelf komen. De eerste vraag die ze ons stelde, was welke zaak we het eerst geregeld wilden zien. Voor mij was dit de kinderen en daarmee zijn we dan ook begonnen." P.A., Zonhoven Een bemiddelaar heeft een bijzondere opleiding en cursussen gevolgd om te bemiddelen. In de praktijk zijn het vooral advocaten (en notarissen) die als bemiddelaar in familiezaken actief zijn. Zoekt u een bemiddelaar, dan kunt u die vinden via de website http://www.juridat.be/bemiddeling WEETJE Als u een beroep doet op een advocaat-bemiddelaar en die slaagt uiteindelijk niet in de bemiddeling, dan kan hij niet optreden voor één van de beide partijen in het kader van een verdere procedure. Elk van de echtgenoten zal zich dan tot een andere advocaat moeten wenden. De bemiddelaar sluit een schriftelijke overeenkomst met de echtgenoten. Vervolgens kunnen de beide echtgenoten hun standpunten toelichten, en tracht de bemiddelaar een oplossing te zoeken. De gesprekken bij de bemiddelaar zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat de echtgenoten de inhoud van de gesprekken later (als het toch tot een procedure zou komen) niet tegen elkaar kunnen gebruiken. Slaagt men uiteindelijk in de bemiddeling en komt er effectief een akkoord tot stand (wat uiteindelijk de bedoeling is) dan wordt dat ook op papier gezet. Beide (ex)-partners tekenen dit akkoord en de rol van de bemiddelaar is uitgespeeld. Het verdere verloop is afhankelijk van de echtscheidingsvorm: Gaat het om een akkoord over een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT), dan moet het akkoord in een akte Echtscheiding door onderlinge toestemming worden gegoten. Soms is hiervoor de tussenkomst van een notaris nodig, die een notariële akte opmaakt. Dit is onder meer het geval als een onroerend goed moet worden overgedragen of als er een hypotheek wordt toegekend. Het akkoord wordt pas definitief als de echtgenoten na het opmaken van de akte EOT 1 of 2 keer (afhankelijk van de duur van de feitelijke scheiding) verschenen zijn voor de rechtbank van eerste aanleg. Gaat het niet om een EOT, maar werd een bemiddelaar ingeschakeld om een bepaald deelakkoord te bereiken in een procedure (bijv. over de kinderen of over het huis), dan moeten de partijen sowieso naar de rechtbank en zal de rechter het (deel)akkoord homologeren. Gemiddeld betaalt u ongeveer 100 euro per uur voor bemiddeling. Deze rekening wordt normaliter door elk van de echtgenoten voor de helft betaald, maar het staat u uiter-aard vrij dat anders te regelen. Jan Roodhooft, advocaat, en Annemie Goddefroy